Notícies

El Síndic insta la Generalitat a anul·lar, per congruència i coherència, totes les sancions de #novullpagar

04/12/2013

(c) Google

Després de la resolució del Jutjat Contenciós de Girona, que va donar la raó a dos conductors i va dictaminar que no van cometre infracció, el Síndic va reobrir la seva actuació d’ofici sobre aquest tema.

Amb l’objectiu de no generar cap greuge entre les persones sancionades pels mateixos fets i per congruència amb les resolucions judicials, el Síndic ha suggerit al Servei Català de Trànsit que anul·li totes les sancions.  

Si s’anul·la la infracció d’origen, per coherència també s’haurien de revocar totes les sancions que se’n deriven, com la que es va imposar als titulars dels vehicles denunciats per, posteriorment i a requeriment del Servei Català de Trànsit, no haver identificat els conductors. 

D’acord amb una resolució del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, el Síndic de Greuges de Catalunya va instar fa unes quantes setmanes el Servei Català de Trànsit (SCT) a anul·lar les sancions imposades als conductors per no haver pagat peatges en el marc de la campanya “Novullpagar” tot considerant que hi ha una manca de tipicitat de la conducta sancionada per l’SCT.

El dictamen es  fonamenta en el fet que l’article 153 del Reglament general de circulació només obliga a aturar-se davant de la senyalització del peatge, però no n’imposa el deure d’haver de pagar-lo.

El Síndic considera que, per congruència amb la resolució  judicial, i amb l’objectiu de no generar cap greuge entre les persones sancionades pels mateixos fets, s’haurien d’anul·lar totes les sancions imposades en el marc de les accions de la campanya #novullpagar.

El Síndic també ha instat el Servei Català de Trànsit a revocar per coherència les sancions imposades als titulars dels vehicles que no van identificar els conductors denunciats pels treballadors de les concessionàries d’autopista. El Síndic al·lega que aquesta és una infracció derivada que no pot existir si no ha existit, per manca de tipicitat segons el jutge, la infracció d’origen.

Rafael Ribó ha suggerit a Trànsit que si accepta la recomanació del  Síndic dugui a terme la revocació de les sancions en un termini no superior als tres mesos.

El Síndic ha fet aquestes recomanacions en el marc de l’actuació d’ofici oberta per analitzar si el Servei Català de Trànsit tramita els expedients sancionadors relacionats amb la campanya “Novullpagar” de conformitat amb el marc normatiu vigent i amb plena garantia dels drets dels afectats. Des del maig del 2012, la institució ha rebut 1.200 queixes de persones que van ser denunciades.

L’abril del 2013 el Síndic va emetre una primera resolució en què demanava que s’arxivessin totes les denúncies si no hi havia proves que les avalessin, i va suggerir la prescripció de totes les denúncies pendents de tramitació fins aleshores i d’aquelles sobre les quals no s’hagués dictat resolució.  Aquella resolució va ser acceptada pel Departament d’Interior i l’SCT va procedir d’acord amb els suggeriments del Síndic.

El Síndic de Greuges va reobrir el passat mes d’octubre aquesta actuació d’ofici després de la resolució del Jutjat Contenciós de Girona i va enviar al conseller d’Interior, el passat 5 de novembre, la nova resolució amb els suggeriments recollits en aquesta nota de premsa.

D’acord amb les dades facilitades per l’SCT fa uns quants mesos, aquest organisme havia tramitat al voltant de 22.000 expedients sancionadors. En aproximadament 5.000 casos s’havia establert una resolució sancionadora. 

Tornar