Notícies

El Síndic proposa que totes les persones en situació d’atur amb ingressos inferiors al salari mínim tinguin bonificacions tarifàries de transport

11/12/2013

(c) Síndic

Demana que aquestes bonificacions entrin en vigor en les tarifes que s’aplicaran a partir de l’1 de gener de 2014.

Actualment, les bonificacions s’apliquen als beneficiaris de subsidis per desocupació inferiors al salari mínim interprofessional (SMI), però no als de prestacions d’atur de caràcter contributiu. Per això, també demana que s’inclogui aquest darrer col·lectiu si la prestació que reben és inferior a l’SMI.

La bonificació representa un descompte de prop d’un 80% amb relació al preu de venda habitual de la T-Trimestre de l’àrea metropolitana de Barcelona.

El Síndic de Greuges ha analitzat amb detall les característiques tarifàries i de bonificacions en el sistema integrat de transport metropolità després de rebre la queixa d’una persona per la impossibilitat de gaudir del descompte, malgrat ser perceptor d’una prestació contributiva per desocupació.

El 19 de desembre de 2011, el Consell d’Administració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (ATM) va aprovar una sèrie de bonificacions per facilitar els desplaçaments en transport públic vinculats a la recerca de feina. Actualment, i amb aquest objectiu,  s’estableix un descompte en el títol de transport trimestral –T-Trimestre– per a les persones que compleixin un dels requisits següents:

a) Percebre un subsidi per desocupació d’un import inferior a l’SMI.

b) Rebre qualsevol altre ajut inferior a l’SMI o bé no rebre’n cap –però estar inscrit com a demandant d’ocupació durant un mínim de 12 mesos en els darrers dos anys– i trobar-se en un procés de cerca de feina tutoritzat pel Servei d’Ocupació de Catalunya que requereixi utilitzar algun sistema de transport de manera freqüent.

Tanmateix, aquest ajuts al transport per a persones en situació d’atur deixa fora les persones que són beneficiàries d’una prestació contributiva per desocupació, malgrat que l’import mensual íntegre que perceben no superi l’SMI.

El Síndic considera que aquesta exclusió és poc coherent amb el propòsit de beneficiar el col·lectiu dels aturats que busquen feina.

Així mateix, el Síndic no considera prou motivada aquesta decisió amb l’argument de les limitacions pressupostàries. Les dades disponibles en la mateixa Memòria de l’ATM de Barcelona indiquen que la recaptació total per la bonificació als aturats va ser de 692.363,48 euros, és a dir, un 0’15% del total recaptat per la venda de títols del sistema tarifari integrat.

La bonificació proposada, en l’àmbit de l’ATM de Barcelona pel preu de la T-Trimestre, és  equivalent al preu de tres targetes T-10 d’1 zona (29,40 €) i representa un descompte de prop d’un 80% amb relació al preu sense descompte.

Per tot això, el Síndic de Greuges ha demanat al Departament de Territori i Sostenibilitat  que apliqui els descomptes per a transports públics per a aturats a totes les persones en situació d’atur amb ingressos inferiors l’SMI i que aquests siguin ja presents en la nova tarifació que properament s’ha d’aprovar i que entrarà en vigor a partir de l’1 de gener del 2014.

Tornar