Notícies

El Síndic insta les administracions públiques a combatre activament les vulneracions de drets bàsics dels infants en situacions de pobresa estructural

17/12/2013

(c) Jordi Soteras

Proposa que es creï una prestació específica condicionada a la renda per a les famílies amb infants a càrrec que no disposen dels ingressos necessaris per satisfer les necessitats essencials.

Destaca que el dret a una alimentació adequada no és l’únic dret que es vulnera en els infants en situació de pobresa i alerta que les beques menjador no és l’únic instrument per lluitar contra la pobresa infantil.

Demana un desplegament normatiu i l’adopció de mesures per garantir l’exercici del dret a la participació dels infants, d’acord amb les recomanacions del Consell d’Europa.

El síndic de greuges i l’adjunta per a la defensa dels drets dels infants han lliurat avui a la presidenta del Parlament de Catalunya l’Informe anual sobre els drets de l’infant. Aquest informe dóna compliment a l’article 29.2 de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i adolescència.

L’informe repassa les actuacions més destacades dutes a terme per la institució durant l’últim any i dóna compte dels informes monogràfics ja presentats al Parlament de Catalunya, pendents de ser discutits en comissió, i de les mesures anunciades per les administracions.

Com ja es plantejava en l’Informe sobre pobresa infantil, la infància és el col·lectiu amb més risc de pobresa i més afectat per la crisi econòmica i la progressiva i constant reducció pressupostària en el marc de les mesures d’austeritat. L’any 2013 el Síndic ha presentat l’Informe sobre malnutrició infantil, que torna a posar de manifest com les situacions d’alta precarietat econòmica en famílies amb infants condicionen i vulneren alguns drets bàsics, el cas més extrem dels quals és el dret a una alimentació adequada.

Cal dir, però, que en el cas dels infants en situació de pobresa no només es vulnera aquest el dret. Altres situacions com ara el dret a un nivell de vida adequat, afectat per les mancances dels habitatges o les insuficiències en els serveis socials per fer una tasca d’acompanyament a les famílies per prevenir situacions de risc, també són supòsits que s’han remarcar.

Altres drets socials com ara el dret a l’educació en condicions d’igualtat es vulnera quan els infants no poden fer ús del menjador escolar, tenir material escolar per seguir l’ensenyament amb plenes garanties o participar en les activitats complementàries o activitats extraordinàries.

En l’Informe del 2103 el Síndic posa de manifest diverses situacions de vulneració dels drets dels infants a Catalunya, especialment agreujades per la precarietat econòmica, i destaca que les modificacions normatives i els problemes de gestió de la renda mínima d’inserció (RMI) tenen un impacte negatiu en el dret de l’infant a un nivell de vida adequat.

En aquest sentit, cal tenir en compte que l’RMI és un dels principals recursos adreçats indirectament a combatre la pobresa infantil (malgrat que no estigui específicament adreçat als infants).

Per fer front a aquestes necessitats, el Síndic proposa que es creï una prestació específica condicionada a la renda per garantir que les famílies amb infants a càrrec que no disposen dels ingressos necessaris per satisfer les necessitats essencials puguin disposar d’ingressos equivalents a l’indicador de suficiència econòmica de Catalunya (IRSC). Cal recordar que es responsabilitat de l’Estat ajudar els pares a assegurar que disposen de les condicions de vida necessàries per fer possible l’exercici del deure parental.

També cal garantir que les beques menjador s’adeqüen a les necessitats socials i econòmiques existents, de manera que es garanteixi que tots els alumnes que no tenen recursos suficients per sufragar l’accés a aquest servei percebin l’ajut. Així mateix, cal millorar la gestió de les beques perquè es puguin resoldre i pagar a l’inici del curs.

Tornar