Notícies

Tots els hospitals de l’ICS superen el temps màxim d’espera en algun dels procediments quirúrgics amb termini garantit

03/06/2014

(c) Síndic

El 2014 el Síndic obre quatre noves actuacions d’ofici sobre llistes d'espera en l’àmbit de la salut.

Cal informar els pacients de la data aproximada de la intervenció i de la posició que ocupen en la llista.

El 30% de queixes de salut rebudes el 2013 han estat relacionades amb les llistes d’espera.

Arran de les queixes rebudes i de les informacions aparegudes en els mitjans de comunicació sobre llistes d’espera, durant el 2014 el Síndic ha obert quatre noves actuacions d’ofici per investigar possibles vulneracions de drets en aquest àmbit de la salut.

En concret, s’estan investigant les demores per accedir a l’optometrista a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i, en general, els retards per sotmetre’s a operacions d’obesitat mòrbida i les dilacions per accedir a tècniques de reproducció humana assistida. També s’ha obert una actuació relacionada amb la gestió de les llistes d’espera.

Aquestes investigacions s’afegeixen a l’actuació sobre les llistes d’espera per a intervencions quirúrgiques amb temps d’espera garantit als centres hospitalaris de l’Institut Català de la Salut (ICS), oberta l’any 2012. A partir d’aquesta actuació, el Síndic ha constatat que tots els centres hospitalaris de l’ICS superen el temps màxim d’espera de sis mesos en algun dels procediments quirúrgics amb temps d’espera màxim garantit. Probablement, aquest temps d’espera superior és atribuïble, en gran part, a les intervencions quirúrgiques que es van deixar de fer durant l’any 2012.

El juny de 2013, 10 procediments quirúrgics superaven aquest termini als hospitals de Bellvitge i de Viladecans; 8, a l’Hospital Joan XXIII; 7, a l’Hospital Germans Trias i Pujol; 6, a l’Hospital de la Vall d’Hebron; 4, als hospitals Verge de la Cinta i Doctor Josep Trueta, i 3, a l’Hospital Arnau de Vilanova.

Els procediments quirúrgics que el juny de 2013 han registrat un temps d’espera superior als sis mesos en els vuit hospitals de l’ICS són: pròtesi de genoll i pròtesi de maluc, en 7 centres; artroscòpia, en 6 centres; cataractes, amigdalectomia, circumcisió i hàl·lux valg, en 5 centres; hèrnia, en 3 centres; varius, prostatectomia i quist pilonidal, en 2 centres; colecistectomia, canal carpià i histerectomia, en 1 centre.

El Síndic ha suggerit que s’adoptin mesures perquè el CatSalut actuï un cop hagin transcorregut sis mesos des que s’inclou un pacient en llista d’espera sense que hagi estat intervingut, i que es proporcioni informació als pacients sobre com poden exercir el seu dret d’opció, amb independència que en el nou model de gestió de llistes d’espera en què s’està treballant ja ho pugui preveure en el futur.

El Síndic també ha instat el Departament de Salut a no defugir la seva responsabilitat respecte de les llistes d’espera que es poden generar en els serveis dels centres concertats, atès que té la responsabilitat de la prestació dels serveis sanitaris i ha de controlar que es mantingui la qualitat de tots els serveis que s’ofereixen amb finançament públic.

D’altra banda, encara es reben queixes perquè no es proporciona la data aproximada en què es preveu la intervenció, sobretot per escrit. El Síndic continua insistint que es faciliti, encara que sigui amb caràcter provisional, quin és el número d’ordre que ocupa el pacient en la llista i la data aproximada d’intervenció.

L’any 2013 les queixes iniciades pel Síndic sobre llistes d’espera (118) han representat el 30% del total de queixes sobre salut (389) i l’1,8% del total de queixes rebudes pel Síndic.

Davant l’increment de queixes relacionades amb les llistes d’espera, el Síndic de Greuges insisteix que aquesta problemàtica s’està cronificant i recorda a l’Adminsitració que els ajustos econòmics no poden justificar aquesta situació. 

Tornar