Notícies

Jornada del Síndic amb defensors locals sobre les empreses privades que presten serveis d’interès general

03/06/2014

(c) Síndic

El Síndic de Greuges de Catalunya ha organitzat una jornada de treball adreçada als defensors i síndics locals catalans per explicar la tasca que duu a terme i reflexionar al voltant de la supervisió de la supervisió de les empreses privades que presenten serveis d’interès general. 

La sessió, que ha reunit a la seu del Síndic a unes quaranta persones, entre d’oficines de síndics locals i els seus col·laboradors, ha posat l’accent en el paper dels defensors en la tramitació de queixes que afecten empreses privades.

També s’ha incidit en la importància de buscar mecanismes de col·laboració amb les companyies supervisades amb vista a obtenir més efectivitat en la garantia dels drets dels usuaris, i s’ha dedicat un capítol especial de la trobada a presentar les propostes i els protocols d’actuació davant situacions de pobresa energètica.

Tornar