Notícies

El Síndic reclama garanties legals i ajuts públics per evitar desigualtats en l’accés dels infants al lleure educatiu i a les sortides i colònies escolars

06/06/2014

(c) Síndic

Presentació de l’Informe sobre els drets dels infants al lleure educatiu i a les sortides i colònies escolars

Constata les desigualtats socials existents en l’accés a les activitats i les desigualtats territorials en la provisió.

Manca una normativa que reguli el dret d’accés a les activitats de lleure en igualtat d’oportunitats.

Recomana a les administracions públiques mesures d’accessibilitat econòmica, de dinamització i promoció del lleure educatiu, i de suport a les entitats implicades.

El Síndic de Greuges ha lliurat a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, l’Informe sobre els drets dels infants al lleure educatiu i a les sortides i colònies escolars, fruit del treball conjunt desenvolupat per una comissió creada a iniciativa del Síndic i integrada per diverses entitats representatives del sector a Catalunya.

En el marc d’aquest informe s’entén per lleure tant les activitats d’educació en el lleure (esplais, agrupaments, casals) i altres activitats lúdiques i educatives (activitats extraescolars, esportives i artístiques) com les sortides i colònies escolars, configurades com a activitats complementàries de caràcter voluntari en l’àmbit escolar. 

Tornar