Notícies

El Síndic recomana que per al 2015 s’adaptin els preus del transport a la realitat social

14/07/2014

(c) Síndic

Informe sobre el preu dels transports públics 


Recorda que cal la unificació immediata de les tarifes socials del transport integrat metropolità. 

Suggereix que la T-50/30 se substitueixi per una T-40/30, més adequada a la pauta habitual de dos desplaçaments diaris, i que la T-10 no s’incrementi per sobre de l’IPC.

 Recomana que els descomptes per a persones en situació d’atur s’ampliïn a les prestacions contributives per desocupació inferiors al salari mínim interprofessional.

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha lliurat a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, l’Informe sobre el preu dels transports públics. L’Informe inclou diverses recomanacions adreçades al Departament de Territori i Sostenibilitat i a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per garantir els drets de les persones a la mobilitat a preus assequibles, especialment dels col·lectius protegits per la normativa catalana del consum.

El Síndic ha alertat que els increments continuats dels últims anys dels títols de transport integrats afecten l’exercici efectiu del dret a la mobilitat, ja que els darrers anys els títols, amb poques excepcions, han estat objecte d’increments de preus per damunt de l’augment de l’IPC. Aquestes dificultats són especialment visibles en les persones que pateixen directament les pitjors conseqüències de la crisi, com ara els aturats, especialment els de llarga durada. 

Per evitar aquests greuges, el Síndic insta a prendre un conjunt mesures, exposades a continuació, i demana a totes les administracions competents que treballin conjuntament per fer-les efectives. També recomana que les incorporin en la nova tarifació que s’aprovarà el darrer trimestre del 2014 i que entrarà en vigor el proper 1 de gener del 2015.

1)  Ampliar els supòsits existents d’ajuts al transport públic (T-trimestre atur) per a les persones perceptores d’una prestació contributiva per desocupació que estigui per sota del salari mínim interprofessional. El Síndic recomana que es facin les modificacions pressupostàries necessàries i recorda que la reducció de l’atur ha de ser una prioritat dels poders públics.

2) Crear un nou títol de transport que respongui millor que els actuals a les característiques més comunes entre la població pel que fa al nombre de desplaçaments diaris per motius laborals. Una T-40/30, amb el cost unitari de desplaçament equivalent a l’actual T-50/30, s’adequaria millor al nombre de desplaçaments de caràcter laboral realitzats per una persona en un període de 30 dies.

3) Assegurar que la T-10 (títol més utilitzat) no sigui objecte d’increments anuals superiors a l’IPC per facilitar una mobilitat assequible al conjunt de la població.

4) Fer efectiva de forma immediata (sense més endarreriments) l’homogeneïtzació de les tarifes socials entre els diferents operadors del transport públic del sistema integrat metropolità.

5) Fomentar entre les empreses que presten serveis de transport públic l’adhesió a l’arbitratge de consum, abans del 31 de desembre del 2014, d’acord amb el que determina la normativa europea sobre resolució alternativa de litigis i l’article 133-4 del Codi de consum de Catalunya

6) Buscar formes, mentre no s’hagi implantat el projecte T-Mobilitat, per emetre duplicats de títols de les targetes personalitzades de l’ATM quan són objecte de pèrdua o robatori, amb l’import restant, i amb els corresponents mecanismes per evitar el frau.

7) Millorar els serveis d’atenció i reclamació als usuaris en totes les empreses de transport.

8) Assegurar que l’aprovació dels preus dels transports per al 2015 incloguin una memòria participativa que identifiqui i avaluï les iniciatives aportades per la ciutadania.

Tornar