Notícies

Els defensors del poble autonòmics i l'estatal demanen al Govern espanyol que reforci les polítiques de protecció i conciliació familiar

15/09/2014

Reunides a Vitoria-Gasteiz amb motiu de les XXIX Jornades de Coordinació, les nou defensories del poble autonòmiques existents actualment a l'estat espanyol i el Defensor del Poble estatal han signat una declaració conjunta sobre les polítiques públiques de suport a les famílies.

La declaració és la culminació de diveres trobades i tallers duts a terme durant tot l'any i posa l'accent en les particularitats de les diverses famílies, la conciliació de la vida laboral i familiar, i la implantació de prestacions econòmiques associades a una vida digna.

Amb relació a aquestes prestacions i necessitats, les recomanacions del Síndic de Greuges de Catalunya durant els últims anys, com ara les relacionades amb la renda mínima d'inserció, la pobresa i malnutrició infantils, la pobresa energètica o la llei hipotecària, han estat encara més contundents que les que recull aquesta declaració.

Pel que fa a la cobertura de les necessitats de les persones dependents, el Síndic també ha fet diverses recomanacions en la línia que els recursos que recull el Pla individual d’atenció a la dependència s'adeqüin a la situació de les persones. 

Tornar