Notícies

El Síndic urgeix l'Àrea Metropolitana de Barcelona que assumeixi les expropiacions dels parcs urbans metropolitans

16/12/2014

Els ajuntaments de Montcada i Reixach, Sant Just Desvern, Sant Cugat i Sant Vicenç dels Horts han plantejat al Síndic que no poden fer-se càrrec de les indemnitzacions

Rafael Ribó proposa que es reconsideri la qualificació dels terrenys o que sigui l'entitat metropolitana la que ho gestioni 

Després de dos anys de moratòria, el 31 de desembre de 2014 finalitza la suspensió de les expropiacions per ministeri de llei, recurs judicial al qual s'acullen els propietaris expropiats perquè es fixi una indemnització 

Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya, s'ha reunit amb Xavier Trias, en qualitat de president de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), per exposar-li les principals recomanacions amb relació a la problemàtica de les expropiacions dels terrenys qualificats com a parcs urbans durant el Pla general d'urbanisme del 1976.El Síndic ha intervingut en el cas arran de la queixa dels ajuntaments de Montcada i Reixach, Sant Just Desvern, Sant Cugat del Vallès i Sant Vicenç dels Horts, que van plantejar que no podien fer-se càrrec de les indemnitzacions.

Els ajuntaments afectats consideren que l'expropiació d'aquests terrenys es va fer en benefici del conjunt de municipis que formen part de l'àrea metropolitana. Consegüentment, s'han adreçat a l'AMB, creada per la Llei 31/2010, del 3 d'agost, com a successora de l'antiga corporació, per plantejar que sigui aquesta entitat supralocal la que assumeixi l'import d'aquestes expropiacions. En resposta, l'AMB ha ofert un ajut consistent en un finançament amb condicions favorables de les indemnitzacions fixades per sentència. Si bé aquest ajut suposa un cert alleujament pressupostari temporal, la càrrega de les expropiacions la continua assumint íntegrament el municipi.

El Síndic ha evidenciat que aquesta càrrega econòmica compromet la gestió de les polítiques assistencials en aquests municipis i afecta un gran nombre de persones. A més, l'expropiació d'aquests terrenys es va fer en benefici del conjunt de municipis que formen part de l'àrea metropolitana. Per aquest motiu, el Síndic ha considerat que, actualment, l'AMB ha de ser l'administració competent pel que fa a l'expropiació dels parcs urbans qualificats pel Pla general metropolità.

El Síndic ha adreçat a l'AMB les recomanacions següents :

1. Que en el si de l'AMB es valori la necessitat de mantenir la qualificació d'aquests terrenys o es plantegi, si és el cas, la modificació del planejament per introduir les requalificacions que es considerin convenients.

2. Que, si es mantenen les qualificacions d'aquests terrenys, l'AMB intervingui activament en la seva gestió, o bé com a administració actuant, i es faci càrrec de les indemnitzacions o bé estableixi els mecanismes compensatoris que rescabalin els municipis afectats de les indemnitzacions que paguin.

3. Que, atès que la suspensió de les expropiacions per ministeri de llei (recurs judicial al qual s'acullen els propietaris expropiats perquè es fixi una indemnització) acaba el 31 de desembre de 2014, es prenguin les mesures oportunes abans que finalitzi aquest termini. 

Tornar