Notícies

El Síndic demana al SOC que deixi sense efectes les sancions a aturats

23/12/2014

(c) Sindic

Suggereix que s’arxivin totes les sancions del SOC als aturats que no van renovar la demanda d’ocupació de maig a agost del 2013

Les sancions contradiuen el principi d’aplicar retroactivament la norma sancionadora més favorable al presumpte infractor

Qüestiona l’afany del Govern central a desvirtuar les competències executives estatutàries de la Generalitat en l’àmbit laboral

El Govern central ha de donar més garanties competencials a la Generalitat en ocupació per evitar casos com les sancions retroactives del SOC

El Síndic de Greuges ha suggerit al Departament d’Empresa i Ocupació que arxivi tots els processos sancionadors iniciats pel Servei Català d’Ocupació (SOC) a les persones receptores de prestacions per desocupació pel fet de no renovar la demanda d’ocupació entre el 24 de maig i el 3 d’agost de 2013. També ha proposat  que s’anul·lin, si escau, totes les resolucions que ja s’hagin pogut dictar.

El Síndic, que ha intervingut en el cas arran d’una queixa presentada pel sindicat UGT, destaca que els expedients sancionadors es van iniciar al cap d’un any i mig d’haver-se comès les presumptes infraccions i quan les conductes objecte d’infracció i sanció ja no estaven tipificades com a tals.

D’acord amb el Tribunal Suprem, el principi de retroactivitat de les normes administratives sancionadores obliga a aplicar-les retroactivament en tot allò que pugui ser més beneficiós per al presumpte infractor. Així, en aplicació d’aquest principi, el Síndic ha recomanat que es deixin sense efecte les sancions esmentades.

La resolució del Síndic també destaca que aquesta situació ha tingut lloc en un context de canvis i traspassos de competències continuats entre el Govern de l’Estat i el de la Generalitat, cosa que ha provocat inseguretat jurídica i conflictes a l’hora d’aplicar les potestats.

Segons el  Síndic, l’actuació de l’Administració central per recuperar una competència que el Tribunal Constitucional havia considerat pròpia de la Generalitat és qüestionable. 

L’afany de l’Estat a desvirtuar les competències executives estatutàries de la Generalitat en l’àmbit laboral agreuja la possibilitat de materialitzar el traspàs de les polítiques passives d’ocupació (com la gestió de prestacions) per coordinar-les amb les actives (que ja són potestat de la Generalitat). El Síndic ha recomanat en diverses ocasions la necessitat que es produeixi aquesta coordinació entre polítiques actives i passives d’ocupació.

Tornar