Notícies

El Síndic avança al Parlament que, si escau, denunciarà davant organismes internacionals les regulacions estatals anunciades sobre seguretat ciutadana

09/03/2015

(c) Síndic

Compareixença Informe al Parlament 2014

Rafael Ribó ha explicat als diputats la tasca que ha dut a terme en prevenció de la tortura des del 2010 i la seva voluntat de continuar  treballant en la mateixa línia

El 2014 s’han portat a terme 27.211 actuacions, entre queixes, consultes i actuacions d’ofici, que han afectat 53.095 persones

Les queixes rebudes el 2014 reflecteixen l’impacte de la crisi econòmica i social i, particularment, el debilitament continuat que han estat experimentant els drets socials des de l’any 2009

La renda mínima, les llistes d’espera, la dependència i les queixes sobre consum han centrat el balanç del síndic

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha comparegut davant la Comissió del Síndic al Parlament per presentar l’Informe corresponent a l’any 2014. A banda de fer balanç de les activitats dutes a terme l’any passat, el síndic ha fet referència a la recent sentència del Tribunal Constitucional, que declara inconstitucional l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura, i ha confirmat als  diputats que continuarà treballant per defensar els drets i les llibertats amb la mateixa contundència que fins ara.

En aquest sentit, ha destacat que, com ja apunta la introducció de l’Informe anual, d’acord amb les competències atribuïdes per l’Estatut en la defensa dels drets i les llibertats, segueix amb atenció el desenvolupament de les noves regulacions estatals anunciades en matèria de seguretat ciutadana. Segons Rafael Ribó, si es concreten tal com han estat anunciades, poden representar una minva de les llibertats públiques i dels drets individuals.

També ha avançat que, si escau, traslladarà informes als màxims organismes de garanties de l’Estat i del Consell d’Europa en matèria de drets humans, per si aquestes noves mesures entren en col·lisió amb els acords i els protocols sobre drets i llibertats subscrits per l’Estat espanyol.

Queixes sobre temàtiques socials

S’ha de destacar que prop d’un 40% de totes les queixes i actua­cions d’ofici tramitades correspon a temàtiques prò­pies de les polítiques socials. Dins de l’àmbit social, les queixes més nombroses durant el 2014 han estat les de serveis socials, seguides de les d’infància i adolescència i les d’educació.

El nombre de queixes noves ha crescut un 7,4% en relació amb l’any anterior i un 60% en relació amb el 2010 (inici de l’actual mandat).

S’han portat a terme 27.211 actuacions entre queixes, consultes i actuacions d’ofici, que han afectat 53.095 persones.

En un 97% dels casos en què el Síndic ha tancat amb una o diverses recomanaci­ons, aquestes han estat acceptades per l’administració o empresa supervisada.

RMI, llistes d’espera, dependència i temes de consum

Les modificacions introduïdes des de l’any 2010 en la configuració i el funcionament del Sistema d’Atenció a l’Autonomia i la Dependència han suposat una reducció de l’àmbit de protecció del Sistema i un retrocés en els drets i les garanties de les persones.

Cal dedicar tots els esforços que siguin necessaris per fer efectius aquests drets, tot i ser conscients de la manca de compliment per part del Govern espanyol del finançament compromès.

Pel que fa a la renda mínima d’inserció, el sistema que es deriva de les previsions normatives actuals sobre la renda mínima resulta complex i poc transparent, i genera incertesa sobre la possibilitat d’accedir efectivament a la prestació.

Pel que fa a salut, les llistes d’espera han motivat que el 2014 s’hagin obert quatre actuacions d’ofici. El Síndic considera que, a banda d’elaborar una nova normativa sobre procediments en llista d’espera i gestionar-la, també és imprescindible treballar tota una sèrie de qüestions relacionades que incideixen directament en les llistes d’espera i que complementen el que només n’és un aspecte (un temps d’espera màxim). És necessària la configuració d’un nou model de llista d’espera que incorpori les opinions dels professionals i dels usuaris.

L’increment de les actuacions rea­litzades en l’àmbit de consum ha estat significatiu. El nombre de queixes tramitades per possibles irregu­laritats i mala praxi d’empreses de telefo­nia, electricitat, gas i aigua s’ha multiplicat per 5 des del 2010. Aquestes xifres consoliden la institució del Síndic com a garant dels drets dels ciutadans davant el consum dels serveis bàsics.

Tornar