Notícies

El Síndic presenta al Parlament la creació del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura

16/04/2015

(c) Síndic

El 2014 ha emès 4.250 resolucions. Un 97% de les recomanacions adreçades a les administracions i empreses supervisades s’han acceptat

Alerta de la suspensió de prestacions de dependència i de la necessitat de replantejar la renda mínima d’inserció

Cal que s’estableixin sistemes d’ajuts per garantir l’accés a l’educació i al lleure als infants de famílies socialment menys afavorides

La desinformació, el preu i la facturació dels subministraments bàsics són una constant en les queixes sobre consum

Reivindica la tasca de l’Autoritat de Prevenció de la Tortura, que el 2014 s’ha concretat en 82 visites a centres de custòdia de detinguts, i presenta la creació del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura

 

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha comparegut davant del Ple del Parlament per presentar l’Informe anual de la institució corresponent a l’any 2014. En la seva intervenció, ha demanat als diputats que preservin la protecció de les polítiques socials.

El síndic ha exposat les xifres més destacades, com ara que el 2014 ha emès 4.250 resolucions adreçades a les administracions i empreses supervisades. S’han tramitat 27.211 actuacions, que han afectat 53.095 persones, i prop d’un 40% correspon a polítiques socials. De les recomanacions realitzades l’acceptació per part de les administracions i empreses supervisades s’ha situat en un 97% dels casos.

Sobre els àmbits d’actuació ha constatat que les modificacions introduïdes des de l’any 2010 en la configuració i el funcionament del Sistema d’Atenció a l’Autonomia i la Dependència han suposat una reducció en la protecció del Sistema i un retrocés en els drets i les garanties de les persones.

Pel que fa a la renda mínima, el sistema que es deriva de les previsions normatives actuals resulta complex i poc transparent, genera incertesa sobre la possibilitat d’accedir efectivament a la prestació i no aporta una solució efectiva per resoldre els problemes derivats de l’increment de les situacions de necessitat i de la insuficiència de recursos per atendre les necessitats bàsiques. Per això, cal regular amb urgència una concepció de la renda mínima ajustada a la nova realitat social.

Quant a l’educació en igualtat d’oportunitats, cal que s’estableixin sistemes d’ajuts, de bonificacions o de tarifació social per garantir l’accés a l’educació als infants de famílies socialment menys afavorides, de manera que cap alumne quedi exclòs de cap àmbit educatiu per raons econòmiques. Especialment, el Síndic ha insistit que cal convocar els ajuts econòmics per als infants socialment desfavorits per garantir l’accés a l’educació infantil de primer cicle i per fomentar l’accés de l’alumnat a les activitats complementàries i extraescolars en igualtat d’oportunitats.

Pel que fa a les moltes queixes rebudes en l’àmbit de consum, la desinformació en la contractació, el preu o la facturació dels serveis de subministrament bàsics és una constant. Per aquest motiu, recomana que la informació sobre les vies de reclamació, els mitjans de resolució alternativa de conflictes i els ombudsman existents es destaqui en contractes, factures, pàgines web i en els establiments o les oficines de les empreses subministradores o els seus agents.

Ribó ha recordat que l’Estatut li atorga competències per supervisar les empreses que presten serveis d’interès general, com ara les de subministraments bàsics, transports, missatgeria, etc., i ha deixat la porta oberta perquè s’ampliï el seu àmbit de competència en consonància amb les tendències actuals. En aquest sentit, ha alertat que la línia que separa la gestió pública i privada de serveis universals i que afecten drets reconeguts està cada cop menys definida.

Creació del Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura

El Síndic ha aprofitat per reivindicar davant la cambra catalana la tasca exercida des del 2010 en qualitat d’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura (ACPT), que el 2014 s’ha concretat en 82 visites a centres de custòdia de detinguts, davant la sentència del Tribunal Constitucional, que invalida la legalitat de l’ACPT.

El Síndic ha presentat al Parlament la creació del Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants. Amb aquesta nova denominació, continuarà exercint les funcions que li atribueixen l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei 24/2009, del 23 de desembre, tot respectant el marc constitucional i la sentència.

Les funcions del Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura es duran a terme per mitjà de l’Equip de Treball del Síndic de Greuges, amb l’assistència i l’assessorament del Consell Assessor per a la Prevenció de la Tortura, d’acord amb el marc legal previst i sota les previsions i la direcció del Síndic

 

Tornar