Notícies

L'ATM implanta recomanacions del Síndic que beneficien els usuaris de títols de transport integrat

22/04/2015

(c) Síndic

Els infants en situació de custòdia compartida podran tenir dues T-12 quan els pares visquin en zones tarifàries diferents

La T-Jove i els títols de família nombrosa i monoparental amplien el període de vigència

Les mesures recullen el suggeriment de garantir els drets de les persones a la mobilitat a preus assequibles mentre no s’implanti la T-Mobilitat

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, al capdavant del qual hi ha el conseller Santi Vila, ha comunicat al Síndic que l'Autoritat de Transport Metropolità (ATM) farà efectives algunes propostes i recomanacions que Rafael Ribó li ha fet de forma reiterada amb relació a les condicions d’ús dels títols de transport.

Pel que fa a la targeta T-12, ha acordat que es puguin emetre dues targetes T-12 en supòsits d’infants que acreditin estar en situació de custòdia compartida, si els progenitors justifiquen que tenen la residència en zones tarifàries diferents. D’aquesta manera, l’infant podrà disposar de dues targetes tarifàries diferents, una per a cada zona on viuen els pares.

En la mateixa línia impulsada pel Síndic de flexibilitzar els requisits d’ús dels títols de transports, també han acordat que els usuaris de la T-Jove mantinguin la condició de beneficiaris del títol esmentat al llarg de l’any des de l’expedició, encara que hagin complert 25 anys, sempre que acreditin documentalment que en el moment de l’adquisició i de la primera validació eren menors de 25.

Finalment, també s’ha constatat la necessitat de modificar les condicions d’utilització de la gamma de títols de transport per a famílies nombroses i monoparentals perquè els usuaris mantinguin la condició de beneficiaris del títol esmentat al llarg de la seva vigència, malgrat la pèrdua de la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial, sempre que acreditin documentalment que gaudien d’aquesta condició en el moment de l’adquisició del títol i de la primera validació. 

Aquestes mesures recullen també el suggeriment del Síndic de cercar fórmules, mentre no s’hagi implantat el projecte T-Mobilitat, per garantir els drets de les persones a la mobilitat a preus assequibles, sobretot dels col·lectius especialment protegits per la normativa catalana del consum.

Cal recordar que a inicis d’any ja es va acceptar el suggeriment del Síndic que en cas de sanció per viatjar sense el títol corresponent el termini per pagar sanció amb bonificació fos de 48 hores.

Prèviament, per poder acollir-se a la percepció mínima el pagament s’havia d’efectuar en el moment en què s’imposava la sanció, requisit que va ser motiu de nombroses queixes al Síndic, atès que sovint els usuaris no tenen l’import a l’abast.

Tornar