Notícies

El Síndic recomana que es revisi la legislació perquè 4.000 catalans amb incapacitació puguin exercir el dret de vot

13/05/2015

Els processos d’incapacitació judicial sovint no investiguen prou la capacitat jurídica de la persona afectada

Diverses persones amb discapacitat intel·lectual o psicosocial han demanat la intervenció del Síndic

El Comitè dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU va recomanar el 2011 que es modifiqués la normativa electoral per garantir el vot a les persones amb discapacitat 

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha actuat d’ofici per deixar constància i denunciar que aproximadament 4.000 persones incapacitades judicialment no poden exercir el dret de vot a Catalunya, atès que les sentències d’incapacitació els limiten l’exercici d’aquest dret, de vegades de manera indiscriminada.

Un percentatge important d’aquests 4.000 (80.000 a tot l’Estat) fa referència a persones amb discapacitat intel·lectual o psicosocial. El Síndic ha rebut consultes i diverses peticions d’intervenció per part de membres d’aquest col·lectiu.

Després d’analitzar la situació, el Síndic ha suggerit a les autoritats catalanes i estatals, per mitjà del Defensor del Poble, que s’adoptin mesures per donar compliment a les recomanacions fetes l’any 2011 pel Comitè dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU. Més concretament, destaca el Síndic "caldria que es revisés la legislació pertinent perquè totes les persones amb discapacitat, independentment de la seva deficiència, de la seva condició jurídica o del seu lloc de residència, tinguin dret a votar i a participar en la vida pública en condicions d’igualtat".

En aquesta línia, el Síndic també recomana que s’impulsin mesures de reforma normativa. Es tracta de canvis d’acord amb els criteris establerts pel Tribunal Suprem sobre la ponderació de les circumstàncies concretes de cada cas i sobre la proporcionalitat i l’adequació de la limitació de la capacitat personal.

Segons expliquen les associacions de persones amb discapacitat, no són pocs els casos en què el jutge que resol sobre la capacitat de les persones amb una discapacitat psíquica o intel·lectual reconeguda no investiga suficientment sobre la capacitat d’exercici del dret d’opció política de la persona, però sí que decideix sobre la seva capacitat d’exercici del dret de sufragi actiu.

El Síndic recorda que qualsevol limitació dels drets de la persona sobre la qual recau la mesura d’incapacitació ha de ser aplicada de manera restrictiva, és a dir, ha de ser proporcional a la necessitat de protecció i amb el menor grau d’afectació possible del dret que es limita. Així ho ha establert el Tribunal Suprem, que s’ha pronunciat en diferents sentències sobre la limitació de la capacitat jurídica i l’afectació conseqüent de l’exercici del dret de sufragi actiu de la persona afectada.

Tornar