Notícies

El síndic reclama que s’adoptin mesures per recuperar la memòria històrica que facin efectius els drets a la veritat, a la justícia i a la reparació

17/06/2015

(c) Banco de Imágenes Ministerio de Educación y Cultura (ML Fairbanks)

Rafael Ribó també alerta de la necessitat de fer pedagogia per evitar que es repeteixin fets ocorreguts durant la Guerra Civil i el franquisme

Que s’impulsi el banc d'ADN de desapareguts, que es retornin els diners decomissats a les famílies republicanes i que se suprimeixin els símbols franquistes són algunes recomanacions derivades de les queixes rebudes

Un informe del relator especial de les Nacions Unides, Pablo de Greiff, qüestiona la inactivitat de l'Estat per afrontar el passat 

El síndic de greuges, Rafael Ribó, defensa la necessitat de recuperar la memòria històrica dels fets ocorreguts durant la Guerra Civil i el franquisme, i demana un compromís ferm de les autoritats estatals i catalanes perquè adoptin mesures concretes en aquest sentit.

El síndic destaca les conclusions d'un informe del relator especial de les Nacions Unides sobre la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no-repetició, Pablo de Greiff, en què evidencia que l'Estat espanyol no ha afrontat el passat ni ha fet prou justícia. Segons Greiff, els buits més grans es manifesten pel que fa a la veritat i la justícia. "No es va establir mai una política d'estat en matèria de veritat, no hi ha informació oficial, ni mecanismes per aclarir la veritat". (Enllaç a l'Informe).

Sobre el dret a saber la veritat dels fets, el Síndic ha recomanat al Govern de la Generalitat, a partir d'una queixa, que impulsi i faciliti la tasca del banc d'ADN de persones desaparegudes.

A banda de la veritat i la justícia, el Síndic planteja tres altres punts clau per recuperar la memòria històrica: la reparació, l'anul·lació i la no-repetició.

La reparació, moral i econòmica, ha estat el motiu d'una actuació històrica del Síndic de Greuges, concretament sobre la devolució dels diners decomissats a les famílies catalanes durant l'any 1939. El Síndic, en les recomanacions, ha instat de manera reiterada tant els grups parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats com el Defensor del Poble espanyol a activar mecanismes de compensació que permetin la reparació de les pèrdues patrimonials esmentades.

Avui dia, cap d'aquests organismes no ha manifestat la seva voluntat de continuar endavant amb la recuperació del valor d'aquells diners.

També ha estat motiu de queixa el fet que encara hi hagi símbols franquistes a moltes localitats catalanes. En una actuació sobre els edificis a Barcelona que encara conserven plaques col·locades durant el règim franquista, el Síndic ha recordat l'obligació  legal de promoure la retirada dels símbols. Això comporta, a parer del Síndic, l'obligació municipal d'adoptar iniciatives per incentivar la retirada efectiva dels elements. (Enllaç a la resolució).

Finalment, pel que fa a les garanties perquè no es repeteixin fets i conductes, el Síndic demana respecte i polítiques pedagògiques. En aquest sentit, alerta de les conductes xenòfobes que estan proliferant a les xarxes socials i que poden constituir un delicte d'incitació a l'odi que faci aflorar les divisions i les actituds despectives del passat.

 

Tornar