Notícies

El síndic defensa el dret de vot dels discapacitats intel·lectuals

18/06/2015

(c) Síndic

El síndic s'ha reunit amb la Federació Catalana de la Discapacitat Intel·lectual, que li ha plantejat la problemàtica de les persones amb discapacitat intel·lectual que no poden votar per una sentència que modifica la seva capacitat d’obrar (incapacitació) i que els limita aquest dret. 

El síndic, Rafael Ribó, que ha dut a terme una actuació d'ofici sobre aquesta qüestió en què exposa que hi ha 4.000 persones discapacitades que no poden exercir el dret de vot a Catalunya, ha suggerit a les autoritats catalanes i estatals, a través del Defensor del Poble, que s’adoptin mesures per complir  la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat, ratificada per l’Estat espanyol el 2007 i, per tant, de compliment obligat.

“Les incapacitacions són per protegir-nos en àrees com ara l’econòmica, però això no vol dir que no puguem prendre decisions i opinar sobre altres qüestions. Ens estan vulnerant un dret que tenim com a persones. Ens neguen ser ciutadans”, ha defensat Dolors Torrents, membre de l’Observatori de Drets de Dincat i portaveu de les persones amb discapacitat intel·lectual que no poden exercir aquest dret.

Rosa Cadenas, presidenta de Dincat, ha manifestat que “el dret de vot i de participació en la vida política i pública és un dret fonamental que tenen totes les persones, incloses les persones amb discapacitat, i que està recollit en la legislació estatal, europea i internacional”.

En ocasió d'aquesta trobada, el síndic ha animat les persones amb discapacitat i les famílies a presentar queixes amb relació a aquesta matèria, ja que cada situació és singular i requereix una anàlisi individualitzada.

Rafael Ribó ha recomanat una revisió i una reforma de la legislació perquè totes les persones amb discapacitat tinguin dret a votar i a participar en la vida pública i perquè la limitació dels drets en els processos d’incapacitació sigui aplicada de manera restrictiva, és a dir, en proporció de les necessitats de protecció de la persona.

En aquest sentit, Dincat ha explicat al síndic que la federació ja està treballant en aquesta línia de canvis normatius amb el Consell de Codificació de Catalunya i també en la sensibilització dels agents jurídics implicats en les incapacitacions: advocats, jutges i Fiscalia.

 

 

Tornar