Notícies

El Síndic denuncia manca de col·laboració en les recomanacions sobre els pagaments endarrerits de l’RMI

25/06/2015

(c) Jordi Soteras

La demora es remunta fins a mensualitats dels anys 2011, 2012 i 2013

Rafael Ribó ha proposat reiteradament al Departament d'Empresa i Ocupació que arbitri mesures concretes i immediates per liquidar els deutes

Reclama que es reguli la data d'efectes de cobrament de la prestació després d'una suspensió temporal

Després de quatre anys de recomanar reiteradament al conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, que s'agilitzés el pagament dels endarreriments de la renda mínima d'inserció (RMI), el síndic denuncia públicament la manca de col·laboració de la Generalitat.

Rafael Ribó ha expressat una profunda preocupació per aquestes demores i la manca de voluntat per corregir-les, tant pel nombre de persones i famílies afectades com per la gravetat de les situacions que provoca, ja que es tracta d'un col·lectiu que es troba en una situació de màxima vulnerabilitat.

El síndic recorda que les administracions públiques estan obligades a satisfer de manera diligent les obligacions econòmiques. A més, han d'actuar d'acord amb el principi de protecció especial de les persones en situació de pobresa i en risc d'exclusió social.

Les demores fan referència a quanties conegudes i reconegudes per l'Administració i que en alguns casos corresponen mensualitats dels anys 2011, 2012 o 2013.

El síndic lamenta que Empresa i Ocupació no hagi respost a la resolució, en la qual es recomanaven mesures concretes i específiques per avançar efectivament, sense més espera i de manera progressiva, en la liquidació dels pagaments. Al mateix temps, es proposava un compromís efectiu per a la resolució d'aquesta situació que establís una planificació temporal de regularització total i mecanismes per compensar les conseqüències i els perjudicis que aquests retards estan generant o poden comportar per a les persones afectades.

També sobre la renda mínima el síndic ha actuat d'ofici per aclarir la confusió i la manca de criteris unificats a l'hora de reactivar el cobrament de la prestació econòmica en supòsits de suspensió temporal.

El síndic considera que, tenint en compte la naturalesa de la prestació, que està destinada a cobrir necessitats bàsiques, caldria aplicar el criteri més favorable a les persones interessades. Aquestes, per la seva part, han de complir convenientment el deure de comunicar els canvis en la seva situació en un termini breu, que la normativa vigent fixa en un mes.

També considera que per garantir la seguretat jurídica i una interpretació unívoca de la norma seria convenient que regulés expressament la data d'efectes en els supòsits de reactivació després d'un període de suspensió.

 

 

 

 

 

Tornar