Notícies

El Síndic investiga la intervenció de les administracions en el cas del nadó maltractat a Barcelona

09/07/2015

L'objectiu del Síndic és comprovar si hi ha hagut signes en el nadó o en l'entorn familiar no detectats per part dels serveis o les administracions i que haguessin pogut evitar aquest maltractament

El Síndic s'ha adreçat als departaments de Salut i Benestar i Família, i als Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona 

El Síndic ha obert una actuació d'ofici després de tenir coneixement de l'ingrés a l'UCI pediàtrica de l'Hospital de la Vall d'Hebron d'un nadó de 28 dies per suposats maltractaments continuats per part dels seus progenitors. A través d'aquesta actuació, el Síndic es proposa supervisar la intervenció de les diferents administracions implicades en la prevenció i la protecció del maltractament infantil i valorar el funcionament dels protocols de coordinació existents, amb l'objectiu de comprovar si hi ha hagut signes previs no detectats adequadament per part dels professionals que hi han intervingut i que haguessin pogut evitar aquest maltractament i les seves conseqüències.La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l'infant estableix l'obligació dels estats de protegir l'infant contra totes les formes de violència física o mental mentre està sota la guarda dels seus pares, tutors legals o de qualsevol altra persona que el tingui a càrrec seu. A Catalunya, la Llei 14/2010, sobre els drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, estableix l'obligació dels poders públics de prendre totes les mesures necessàries per protegir els infants i els adolescents de qualsevol forma de maltractament.

Aquesta llei també al·ludeix a la responsabilitat dels professionals i de tots els ciutadans per a la protecció dels infants davant els maltractaments i preveu l'obligació de les diverses administracions de col·laborar des dels seus àmbits d'actuació.

Cal recordar que la protecció efectiva dels infants davant la violència ha estat un motiu de preocupació recurrent del Síndic i una referència constant en els informes que ha presentat al Parlament. A Catalunya, segons dades del segon trimestre del 2014, hi ha 4.538 infants que viuen separats de la seva família per maltractament infantil i amb mesura protectora de l'Administració. En els darrers anys, de mitjana, s'han detectat més de 800 nous casos de maltractament infantil per any, i més de 350 casos de possible maltractament s'han detectat als centres hospitalaris.

En aquest sentit, el Síndic ha insistit sobre la invisibilitat, encara avui, del maltractament infantil. El fenomen de la violència contra infants i adolescents en bona mesura encara és poc visible i no ha estat fins recentment que s'ha anat prenent consciència de la coresponsabilitat en la intervenció protectora contra els maltractaments infantils tant des de la societat en general com des dels àmbits professionals no pertanyents al sistema de serveis socials o de protecció de la infància. Cal continuar conscienciant i formant encara més els diversos professionals de tots els serveis d'atenció a les persones, ja que les institucions, els serveis i els professionals del sistema de benestar que tracten els infants són els agents fonamentals que poden detectar els primers indicis d'una criança inadequada, de mancances en l'atenció o de maltractaments de qualsevol tipus. 

Tornar