Notícies

El Síndic recomana campanyes de sensibilització per promoure els beneficis col·lectius de la vacunació infantil

15/07/2015

(c) Geoffrey Whiteway

Demana que s’extremi la difusió de les possibles conseqüències de no vacunar tant per a la salut de l’infant com per a la comunitat

Proposa fer un seguiment de tots els infants no vacunats de diftèria i d’altres malalties de risc

Planteja al Departament de Salut valorar, en cooperació amb les autoritats estatals, l’adequació del calendari de vacunes i la conveniència, si escau, de fer-les obligatòries

El Síndic de Greuges ha demanat al Departament de Salut que activi campanyes de conscienciació social sobre la importància de les vacunes des d’una perspectiva que vagi més enllà de la protecció individual i que en destaqui els beneficis col·lectius per a la salut dels infants i adolescents.

A banda de fer pedagogia amb els usuaris del sistema de salut, el Síndic defensa que es faci un seguiment de les recomanacions que el personal sanitari adreça a les famílies. Així, aposta perquè s’actualitzin els coneixements del col·lectiu mèdic i perquè es promogui la formació a d’altres professionals que atenen infants i adolescents des de l’àmbit social i educatiu.

Rafael Ribó també ha recomanat que s’extremi la difusió de les conseqüències que es poden derivar de la manca de vacunació per a la salut individual i col·lectiva d’infants i joves. Segons el síndic, s'ha de treballar per seguir augmentant la responsabilització de les famílies a través d'una bona informació que garanteixi que els pares coneixen les raons clíniques que fonamenten la vacunació.

El Síndic ha fet aquestes recomanacions arran de l’aparició, a principis de juny, de diversos casos de diftèria a Catalunya. Una malaltia que feia gairebé 30 anys que estava eradicada i que ha provocat la mort d’un nen de sis anys que no n’estava vacunat. 

En el marc d’aquesta actuació d’ofici, el Síndic s’ha adreçat a Salut perquè activi un sistema de control i seguiment del nombre d’infants i adolescents no vacunats de diftèria (i d’altres malalties que es considerin recomanables d’acord amb el criteri mèdic). Caldria diferenciar clarament si són casos en què les vacunes es contraindiquen per raons mèdiques o si responen a la decisió presa lliurament per la família.

Pel que fa a la conveniència que algunes vacunes a infants i adolescents siguin obligatòries, d’acord amb criteris mèdics, i a l’adequació del calendari de vacunes, Rafael Ribó ha instat el Departament de Salut, en cooperació amb les autoritats estatals competents, a valorar-ho.

Segons la normativa, les vacunes són una prestació pública amb finalitat preventiva a càrrec del Sistema Nacional de Salut amb caràcter ordinari no obligatori (vacunes establertes en els calendaris de vacunació), però que poden tenir caràcter extraordinari obligatori  en supòsits d’epidèmies o brots.

La llei també estableix que els ciutadans tenen el deure de complir les prescripcions generals de naturalesa sanitària comunes a tota la població, i també les específiques determinades pels serveis sanitaris.

Pel que fa al principi d’autonomia de la voluntat i al dret a la informació, la normativa estableix que els ciutadans tenen dret a la informació epidemiològica i a conèixer els problemes sanitaris de la col·lectivitat quan impliquin un risc per a la salut pública o per a la seva salut individual.

Amb motiu de la investigació, el Síndic s’ha adreçat a la Secretaria de Salut Pública per sol·licitar-li informació, i al Defensor del Poble per demanar-li que emprengui, si escau, les mesures que consideri adequades per garantir el dret a la salut dels infants i adolescents.

Tornar