Notícies

El Síndic alerta que el buit legal sobre l'ús de cinturó en el transport escolar posa en risc la seguretat dels infants

03/08/2015

(c) Jordi Soteras

Manca una regulació específica que garanteixi la seguretat dels infants menors de tres anys

Ha investigat la situació després de rebre diverses queixes

Ha traslladat al Defensor del Poble el cas i li ha ressaltat la necessitat de reclamar una normativa d’àmbit estatal

El Síndic de Greuges ha alertat del buit legal existent pel que fa a la seguretat del transport escolar dels infants menors de tres anys. A parer del Síndic, la manca de regulació es tradueix en contradiccions legals entre diverses normatives que, en definitiva, acaben sent un obstacle per garantir la seguretat dels nens.

Així, tot i que no hi ha cap regulació específica pel que fa als infants menors de tres anys, la Directiva d’execució 2014/37/UE de la Comissió Europea prohibeix que els infants de 0 a 3 anys viatgin en vehicles que no disposen de sistemes de seguretat.

En tractar-se d’una qüestió estatal, el Síndic ha traslladat el cas al Defensor del Poble i li ha recomanat que impulsi un canvi normatiu davant del govern de Madrid.

A més, el Síndic destaca de l’anàlisi de les queixes rebudes que no es tracta de trajectes esporàdics, ja que és habitual que el col·lectiu de 0 a 3 anys que està escolaritzat es desplaci amb freqüència.

Pel que fa als infants majors de tres anys, el Síndic troba incongruent que l’ús del cinturó o d’altres sistemes homologats sigui obligatori en els vehicles que tenen aquests dispositius instal·lats, i que no ho sigui en aquells mitjans de transport escolar que, també d’acord amb la normativa, no estiguin obligats a portar-los.

Rafael Ribó ha analitzat els requeriments legals amb relació a l’ús del cinturó de seguretat i altres sistemes de retenció en els vehicles dedicats al transport escolar arran de diverses queixes que reclamaven sistemes de seguretat obligatoris i fiables i una regulació específica.

El Síndic considera que la regulació ha d’establir l’obligatorietat d’adaptar mesures de seguretat addicionals a les actuals, que garanteixin l’ús de sistemes adequats a tots els vehicles, com ara dispositius de retenció amb anclatge de tres punts.

Tornar