Notícies

El Síndic de Greuges i el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya renoven el seu conveni de col·laboració

09/09/2015

(c) Síndic de greuges

El conveni té l'objectiu de facilitar el treball conjunt entre ambdues institucions i reforçar els objectius respectius

 

El president del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, Abel Pié, i el síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, han renovat avui el conveni de col·laboració existent entre les dues institucions.

Aquest conveni, que va ser signat per primer cop el 2005, preveu que el Consell informi sobre totes les actuacions o els expedients que tinguin per objecte l'àmbit de l'Administració de justícia i els drets humans, o que afectin l'actuació de la denominada administració corporativa o el dret de defensa dels ciutadans peticionaris. El Síndic també podrà sol·licitar informe respecte de les actuacions iniciades que afectin les funcions bàsiques de la institució, especialment les relacionades amb temes del dret civil català, i sobre totes les normes que puguin afectar-lo i que hagin de ser debatudes i aprovades pel Parlament de Catalunya, i que tinguin per objecte l'àmbit de l'Administració de justícia i els drets humans. El Síndic també podrà sol·licitar l'assessorament del Consell per a l'elaboració d'informes que se li puguin reclamar.

Finalment, el conveni també estableix la col·laboració entre ambdues institucions en matèria d'assessorament i de cooperació tècnica en l'àmbit de la justícia gratuïta i els serveis d'orientació jurídica als ciutadans, i també la participació del Consell en el Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura.

Les dues entitats ja mantenen una estreta relació des del 1998, any en què es va signar un primer conveni de col·laboració pel qual els alumnes de les escoles de pràctica jurídica dels col·legis d'advocats de Catalunya feien pràctiques a la institució del Síndic de Greuges.

Tornar