Notícies

El Síndic proposa la retirada de l'IRPH com a tipus oficial

14/09/2015

(c) Síndic de greuges

El Síndic recomana que les hipoteques pactades amb l'IRPH siguin renegociades amb índexs més ajustats i que l'Agència Catalana de Consum intercedeixi i arbitri alternatives a l'IRPH, entre d'altres

El Síndic de Greuges ha presentat al Parlament l'informe La protecció dels afectats per l'índex de referència de préstecs hipotecaris. Aquest informe s'ha concebut a partir d'una actuació d'ofici oberta que tenia per objectiu estudiar la legalitat de l’índex de referència de préstecs hipotecaris (IRPH), que s'utilitza, de la mateixa manera que l'euríbor, per calcular els interessos dels préstecs hipotecaris.

D'una banda, des del mes de juny passat, el Síndic ha mantingut diverses reunions amb representants de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, que es van adreçar al Síndic per exposar que la publicitat i la informació que les entitats bancàries oferien sobre l'IRPH consideraven que era enganyosa. De l'altra, diverses sentències judicials en primera instància han considerat l'IRPH com a clàusula abusiva.

Davant d'aquests fets, i atès que, en vista de la normativa europea sobre el tipus de referència i de protecció del consumidor, aquest índex oferia dubtes raonables sobre la seva legalitat, i tenint en compte que afecta el dret a l'habitatge, el Síndic va obrir una actuació d'ofici per estudiar a fons l'assumpte i ha fet diversos suggeriments i recomanacions que s'han adreçat als poders públics implicats. 

En aquest sentit, el Síndic ha recordat als poders públics que la informació sobre els productes bancaris i financers ha de ser efectiva i ajustada a la realitat del producte.

Així mateix, ha recomanat als organismes que supervisen el sector bancari, com ara el Banc d'Espanya i el Departament d'Economia i Coneixement, que intervinguin per garantir la defensa dels drets dels ciutadans davant les entitats bancàries i financeres. En aquest sentit, caldria que es plantegés la retirada de l'IRPH d'entitats com a tipus oficial i que, en els casos en què les persones interessades ho demanin, les hipoteques pactades amb l'IRPH siguin renegociades amb índexs més ajustats.

També s'ha adreçat a l'Agència Catalana de Consum per suggerir-li que exerceixi les seves competències, que assessori les persones que s'hi adrecin per plantejar els seus dubtes sobre l'IRPH, que tramiti les seves reclamacions contra les entitats financeres, que faci tasques de mediació per renegociar els préstecs hipotecaris als preus reals de les hipoteques noves i que sancioni les entitats si, amb la instrucció del procediment que correspongui, resol que han lesionat els drets dels consumidors. També li recomana que intercedeixi i arbitri en la línia de la retirada de l'IRPH.

Finalment, el Síndic ha recomanat al Parlament de Catalunya que insti l'Estat a modificar la disposició addicional quinzena de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internalització, en el sentit de determinar com a tipus de substitució de l'IRPH l'euríbor més el diferencial actual de mercat o bé de derogar la novació automàtica dels préstecs i permetre la negociació individual de l'índex de referència de substitució.

Tornar