Notícies

El Síndic actua davant el presumpte assetjament dels veïns als nois d’un centre d'acolliment

29/09/2015

Rafael Ribó s'ha adreçat a l'Administració per conèixer quines mesures s'estan prenent

Demana que es valori i es respecti la tasca que fan els centres de protecció amb relació als infants

Aposta per sensibilitzar la ciutadania per mitjà de la mediació i la pedagogia 

Arran de les informacions aparegudes en la premsa en els darrers dies sobre el suposat assetjament per part d'un grup de veïns cap als joves del centre d'acolliment L'Estrep, al Bages, el Síndic ha obert una actuació d'ofici. La finalitat  és conèixer les actuacions que s'estan duent a terme per protegir els infants.

El Síndic recorda que els joves acollits al centre estan en una situació de vulnerabilitat i necessiten protecció. Molts d'ells han arribat a Catalunya després de processos migratoris molt complexos i, en alguns casos, han patit situacions de maltractament.

En casos com aquest, el conflicte recau, en part, en el desconeixement de la realitat i la manca de conscienciació per part de la comunitat. Per això, el Síndic considera que les administracions han d'apostar per la mediació, el diàleg, la pedagogia de drets i valors, i tota la resta de mesures necessàries.

El Síndic, en la seva tasca de supervisió regular de l’Administració, va visitar el centre el passat dia 9 de setembre i va poder constatar la bona tasca i la implicació dels professionals.

La Convenció de les Nacions Unides obliga els estats a donar la màxima protecció als infants, especialment als que necessiten una protecció especial per la seva condició de menors sense referents adults.

Els centres d'acolliment són un dels recursos de l'Administració per complir el deure de protegir aquests infants. A més, la integració en la comunitat constitueix un element important per al seu desenvolupament.

Tornar