Notícies

El Síndic demana que l'alumnat que fa la selectivitat al setembre pugui iniciar el curs universitari en la data oficial

09/11/2015

Foto recurs

Les classes comencen abans que els estudiants de la convocatòria de setembre hagin pogut consultar els resultats de les PAU


Aquesta situació comporta un greuge per als alumnes afectats, ja que legalment no poden assistir a classe sense tenir la plaça assignada


Ja havia recomanat que es respectés el dret a la revisió dels exàmens i que s'ajustessin els calendaris d'acord amb els terminis d'aquest supòsit

El Síndic de Greuges ha recomanat al Departament d'Economia i Coneixement que el calendari de les proves d'accés a la universitat (PAU) sigui coherent i estigui coordinat amb els horaris del curs acadèmic de la majoria d'universitats catalanes. El calendari de les proves i de preinscripció universitària, l'aprova la Comissió d'Accés i Afers estudiantils del Consell Interuniversitari.

Arran d'una queixa, el Síndic va detectar que hi havia solapaments que es podrien evitar si s'ajustaven els horaris. Així, tot i que enguany el curs començava el dia 14 de setembre, l'alumnat que s'havia examinat a la convocatòria de setembre (del dia 2 al 4) no va poder consultar els resultats de les proves fins el dia 18 i la formalització de la matrícula es va fer el dia 28.

Per tant, el curs va començar abans que els estudiants que havien fet les PAU al setembre haguessin formalitzat el procés d’assignació de plaça i de matrícula. Aquesta situació vulnera el dret dels alumnes afectats a assistir a classe amb una plaça legalment assignada i en igualtat de condicions que els que es van matricular al juliol.

El fet que els alumnes que han superat les proves de selectivitat al setembre comencin més tard les classes els posa en una situació de greuge comparatiu amb la resta d'estudiants i els pot dificultar encara més superar amb èxit els estudis universitaris que inicien.

Arran d'una altra queixa, el Síndic ja havia recomanat que s'ajustessin els calendaris de preinscripció i matrícula d'acord amb els terminis dels exàmens, els resultats i les possibles revisions. D'aquesta manera, es respectaria el dret a la revisió i els estudiants que sol·licitessin la doble correcció de l'examen es podrien matricular en les opcions de campus i assignatures desitjades en les mateixes condicions que la resta d'alumnes. La recomanació encara no s'ha complert.

Tornar