Notícies

Declaració del Síndic de Greuges amb motiu del Dia Internacional dels Drets Humans

10/12/2015

imatge recurs

El 10 de desembre se celebra el Dia Internacional dels Drets Humans per commemorar que el 10 de desembre de 1948l’Assemblea General de l’ONU va aprovarla Declaració universal delsdrets humans.

La Declaració i els tractats internacionals que la despleguen continuen sent una norma plenament vigent, però tant a escala internacional com a Catalunyaencara en són habituals els greus incompliments.

Les regressions en l’àmbit dels drets socials (salut, educació, treball, habitatge) provocades per les anomenades polítiques d’austeritat són violacions de drets humans, en tant que vulneren el principi d’igualtat d’oportunitats i generen pobresa i discriminació. També ho són les limitacions de la llibertat d’expressió i de manifestació amb motiud'aquestes retallades.

Hi ha col·lectius, com ara les dones, els infants, les persones LGBTI o les persones amb dependència, que són especialment vulnerables a les conculcacions de drets. Cal defensar-ne els drets específicament.

En aquest context,també és particularment necessaricombatre els brots i les polítiques xenòfobes derivats dels fenòmens de les migracions i del refugi, causats per les violacions massives dels drets humans, l’empobriment de les societats i les catàstrofes ambientals, com ara el canvi climàtic.

L’horitzó d’una societat democràtica, transparent i que lliurement pugui decidir el seu futur és l’objectiu de la Declaració universal. El Síndic de Greuges treballa per garantir tots els drets humans per a tothom sense distinció.

Tornar