Notícies

La Generalitat promourà els canvis normatius proposats pel Síndic per garantir el dret dels infants estrangers a jugar a futbol

22/02/2016

(c) Google

La Secretaria General de l'Esport  ha acceptat totes les recomanacions del Síndic per evitar greuges injustos de la normativa FIFA

També ha instat la Federació Catalana de Futbol a establir procediments  més àgils i flexibles per tramitar les llicències 

A principis d'any constava que s'havia denegat la llicència a 20 infants i n'hi havia 98 en tramitació

Rafael Ribó també ha demanat el Defensor del Poble que intervingui davant la Federació Española de Futbol perquè revisi els requisits

El Síndic de Greuges de Catalunya s'ha mostrat satisfet amb el posicionament de la Secretaria General de l'Esport d'acceptar totes les recomanacions que li ha plantejat per evitar que la normativa FIFA privi injustament de jugar a futbol infants extracomunitaris.

El Síndic comparteix la preocupació pel tràfic d'infants en el món del futbol, que és el que la normativa FIFA pretén combatre. Tanmateix també defensa que cal buscar fórmules perquè l'aplicació d'aquesta normativa no generi efectes injustos ni discriminatoris en infants estrangers que volen jugar a futbol i que no estan afectats per aquest tràfic. Es tracta d'infants majoritàriament d'origen immigrat que han vingut recentment.

La Secretaria General de l'Esport ha comunicat a Rafael Ribó que impulsarà canvis normatius per incorporar les recomanacions del Síndic de flexibilitzar els requisits i els tràmits per poder federar-se. També li ha fet saber que ja s'ha adreçat a la Federació Catalana de Futbol i l'ha instat a aplicar les mesures proposades. Entre aquestes, destaquen: argumentar, amb detall i de forma personalitzada, els casos denegats; ampliar el ventall d'opcions per demostrar que el canvi de residència s'ha fet per raons alienes al futbol, i establir procediments més àgils, flexibles i proporcionats per tramitar les llicències.

Una problemàtica d'àmbit estatal

El Síndic ha instat el Defensor del Poble a intervenir davant la Federació Española de Futbol perquè revisi la circular que envia a tots els clubs amb els requisits i la documentació que els infants afectats han de presentar per federar-se. A parer del Síndic, la documentació exigida és desmesurada i, en part, irrellevant, i a més pot afectar el dret a la intimitat amb relació a determinades situacions de l'infant.  

El Síndic ha tramès a la defensora estatal les consideracions i recomanacions que havia adreçat a la Secretaria General de l'Esport i a la Federació Catalana de Futbol i que ara han estat acceptades. 

Arran de la intervenció del Síndic ja s'havien assolit alguns progressos, com ara la clarificació de la inscripció dels infants estrangers tutelats per l'Administració, ja que en algun cas l’infant va ser exclòs pel fet de no viure amb els progenitors.  També va comportar una millora significativa la disminució de 5 a 2 anys el temps mínim requerit de residència per no veure's afectat per la normativa FIFA, d'acord amb la normativa catalana que regula les competicions esportives.

En començar l'any a Catalunya hi havia 20 infants als quals s’ha denegat la llicència per aquesta temporada i 98 més en tramitació. El Síndic, que considera que s'ha d'analitzar cas per cas i decidir en funció de l'interès superior de l'infant, ja ha demanat que es revisi el cas de cinc d'aquests infants. Aquesta recomanació també ha estat acceptada per la Secretaria General de l'Esport.

Tornar