Notícies

El Síndic demana a la Generalitat que lideri un pla d’acció integral contra la discriminació laboral de les persones aturades majors 45 anys

12/04/2016

portada

Propostes amb relació a l'atur dels majors de 45 anys

Les prestacions s'haurien de vertebrar al voltant d’una situació objectiva de necessitat, i no com ara, que es condicionen a una dada estàndard

Proposa mesures preventives amb polítiques de salut transversals i de reforç a l’atenció primària

Cal que les empreses promoguin plans d'igualtat en matèria d'edat

El Síndic de Greuges de Catalunya ha recomanat al Govern de la Generalitat que lideri l'aprovació d'un pla d’acció integral contra la discriminació per raó d’edat en l'ocupació de les persones aturades de +45. Aquesta és una de les propostes presentades per la institució de defensa de drets per combatre la precarietat i buscar solucions a la situació d'atur crònic que pateix aquest grup d'edat. L'objectiu va més enllà de reduir les dades d’atur i incideix a identificar i eliminar les raons que les expliquen.

El document és la culminació d'una jornada organitzada pel Síndic el 2015, amb la col·laboració de l'Obra Social “la Caixa”. Les ponències van aplegar representants de l’Administració pública, sindicats i experts de l’àmbit universitari, entre altres agents socials.

La  majoria de les persones més grans de 45 anys que es queden sense feina troben moltes dificultats per reincorporar-se al món laboral. L'atur crònic  d'aquest col·lectiu és una problemàtica important i complexa que requereix el màxim esforç i una intervenció específica. Cal que la cerca de solucions sigui un eix fonamental de les polítiques públiques. 

Pel que fa a l'àmbit legislatiu, el Síndic proposa una planificació coherent sobre la protecció per desocupació en el seu doble vessant de polítiques passives i polítiques actives, articulades entre si. En aquest sentit, defensa que les prestacions es vertebrin al voltant d’una situació objectiva de necessitat, i no com ara, que es condicionen a una dada estàndard de carència de rendes de qualsevol naturalesa superiors en còmput anual al 75% de l'SMI.

La salut i el benestar de les persones i el rendiment de comptes han de ser el centre de les decisions polítiques. Pel que fa a l'atenció sanitària, cal que s'abordi des d'una perspectiva multidisciplinària i tenint en compte els efectes que l'empitjorament econòmic comporta per a la salut, física i mental, dels grups de població més vulnerables i en risc d’exclusió social, com ara el dels majors de 45 anys.

D'acord amb l'OMS, cal adoptar mesures preventives amb polítiques de salut transversals, programes actius d’accés al mercat de treball, de suport a la família i a la seva situació financera, i d’accés a aliments de qualitat i de reforç a l’atenció primària.

També incideix en el fet que els serveis públics d’ocupació, en col·laboració amb altres organitzacions i institucions establertes al territori, haurien d’oferir una informació detallada i actualitzada de la situació del mercat de treball.

Finalment, el Síndic suggereix que s'estenguin els plans d’igualtat, més enllà de qüestions de gènere, també respecte d’altres col·lectius especialment protegits, en particular, el relacionat amb l’edat, i explicitar-ne els beneficis quantitatius i qualitatius per a les empreses.

Amb aquest document, el Síndic ha materialitzat el compromís assumit en el marc de l'esmentada jornada de traslladar al Parlament el contingut sorgit de les xerrades i el debat amb el públic assistent, la majoria persones afectades i professionals d’aquest àmbit.

Les ponències es van plantejar  des de les següents perspectives: L'atur dels baby-boomers i el seu efecte sobre el sistema de benestar des d’una perspectiva demogràfica; l’impacte de l’atur dels majors de 45 anys sobre els valors i els principis generals de l’Estat social; l'atur dels majors de 45 anys com una qüestió de salut pública; el Sistema de Seguretat Social i el seu impacte sobre les persones aturades de més de 45 anys; els estereotips per raó d’edat i el seu paper en els processos de selecció i contractació; el treball del futur (amb els nous requeriments d’adaptació professional); les falles del sistema laboral i d’ocupació, i les experiències internacionals.

Finalment, es va tractar la qüestió de la perspectiva de les administracions i dels agents socioeconòmics.

Tornar