Notícies

El Síndic presenta un Codi de bones pràctiques per garantir els drets dels usuaris de les empreses funeràries

21/04/2016

(c) Síndic de greuges

Signa un acord amb l'Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya perquè el document sigui un marc de referència i obligacions 

El Codi inclou vint recomanacions  sobre qüestions com l’ètica professional, la qualitat del  servei i la no-discriminació

La institució té previst establir uns paràmetres de preus tancats que recullin la diversitat de realitats econòmiques

El síndic de greuges, Rafael Ribó, i la secretària general de l’Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya, Ana Gassió Subirachs, han signat aquest dijous 21 d'abril, un conveni de col·laboració en què ambdues parts es comprometen a garantir els drets dels usuaris dels serveis funeraris d'acord amb un Codi de bones pràctiques elaborat pel  Síndic. També han ratificat el Codi els vicepresidents de l'Associació, Joan Jesús Domingo, en representació de l'empresa Memora, i Josep Ventura, en representació d’Altima.

Creat seguint el model i els criteris del Codi de bones pràctiques de l’Administració que el Síndic va elaborar el 2009, aquest és un document específic del sector dels serveis funeraris i inclou vint bones pràctiques que han d'aplicar les empreses del sector en la seva relació amb les persones que són usuàries dels seus serveis.

El Síndic destaca la necessitat de superar la idea de la persona com a simple usuària d'una empresa de serveis funeraris per avançar cap a la consideració de la persona com a titular de drets subjectius en relació amb un servei universal i a uns preus raonables i assequibles. A partir d'aquí, estableix les obligacions de les empreses prestadores del servei sobre qüestions relacionades amb l'ètica professional, la qualitat i la no-discriminació, la confidencialitat o la informació, entre d'altres.

Pel que fa als preus, el Síndic té previst establir uns paràmetres de preus tancats que siguin de comprensió fàcil i que tinguin en compte, en dos o tres trams de preus, la diversitat de situacions econòmiques de les persones. En aquesta línia, el Síndic treballarà amb les empreses del sector.

També es pretén que una de les finalitats del Codi sigui servir d'orientació per resoldre els conflictes que de vegades sorgeixen entre les empreses de serveis funeraris i els seus usuaris, conflictes que convé canalitzar cap a la via arbitral perquè es resolguin. La Unió Europea, i també l'ordenament jurídic intern, aposta fermament per l'establiment de mecanismes extrajudicials de resolució de conflictes com una via per a l'arranjament de diferències àgil, informal i més econòmica per a la persona usuària. 

Tornar