Notícies

El Síndic destaca davant les entitats d'infància la necessitat del compliment de les propostes clau incloses en l'Informe anual dels drets de l'infant

05/07/2016

(c) Síndic

Són trenta mesures clau per garantir els drets dels infants, especialment els més vulnerables

A petició de la Plataforma d'Infància de Catalunya Pincat, el Síndic ha reunit aquest dimarts 5 de juliol a la seu de la institució diversos representants de les entitats del Tercer Sector que treballen en l'àmbit de la infància. La trobada ha servit a l'adjunta per a la Defensa dels Drets de la Infància i l’Adolescència, Maria Jesús Larios, per presentar les trenta mesures clau proposades pel Síndic en l'últim informe anual sobre els drets de l'infant i defensar-ne la viabilitat.

Es tracta de trenta mesures enfocades especialment a millorar la situació dels infants tutelats per l'Administració, dels infants en situació de pobresa i dels infants amb discapacitat o amb problemes de salut mental. Les propostes van adreçades fonamentalment al Govern de la Generalitat i a les administracions locals, amb la voluntat de donar compliment efectiu a la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l'infant.

Segons el Síndic, materialitzar aquestes propostes és un objectiu factible, en mans de les autoritats, que pot comportar un canvi substancial en el benestar i la qualitat de vida de molts infants, especialment dels que es troben dins el sistema protector de l'Administració. Per això, demana als poders públics una aposta decidida per fer-les efectives i una actuació coherent amb l'interès superior de l'infant.

Durant la trobada, a la qual han assistit trenta representants de les entitats de referència, s'ha posat l'accent en les propostes de millora de caràcter més social. Els participants han debatut sobre aspectes concrets i han aportat idees per portar a la pràctica algunes de les mesures.

30 propostes del Síndic per garantir els drets dels infants

 1. Reglamentació dels drets dels infants tutelats com a garantia 
 2. Actualització de les ràtios dels serveis socials d’atenció primària 
 3. Execució immediata de les mesures de protecció proposades pels equips tècnics 
 4. Prohibició d’ingressar en centres els infants de fins a tres anys i implantació progressiva de la mesura fins als sis anys 
 5. Increment del nombre de famílies acollidores i d’UCAE
 6. Increment de les places d’educació intensiva i terapèutiques per a infants tutelats
 7. Provisió d’un referent a l’infant tutelat
 8. Supervisió del funcionament dels centres
 9. Garantia del dret a la documentació dels infants tutelats
 10. Pla individualitzat de transició a la vida adulta
 11. Supressió de l’afectació de les pensions i prestacions dels infants i adolescents tutelats per la DGAIA
 12. Extensió de les mesures de prevenció, mediació i coordinació parental per als infants en separacions conflictives 
 13. Renda de suficiència econòmica garantida per als infants
 14. Serveis i programes d’acompanyament socioeducatiu al llarg de tot el cicle vital de l’infant
 15. Programes de suport i recursos específics per atendre adolescents amb conductes d’alt risc
 16. Adequació dels requisits del procediment d’adjudicació dels habitatges d’emergència social a l’interès superior de l’infant
 17. Places residencials per a infants i adolescents amb discapacitat i trastorn de conducta
 18. Garanties dels infants en llistes d’espera de salut: condició de prioritat
 19. Millora de l'atenció dels infants i adolescents als centres de salut mental infantil i juvenil
 20. Cobertura de la salut bucodental i oftalmològica
 21. Mesures d’accessibilitat econòmica a l’educació infantil de primer cicle
 22. Nou decret d’admissió per combatre la segregació escolar
 23. Increment de les polítiques de beques per assumir els costos de l’escolarització (llibres, material escolar, sortides escolars)
 24. Mesures de garantia efectiva de la voluntarietat de les quotes dels centres concertats
 25. Dotació de recursos als centres escolars per atendre l’alumnat amb necessitats educatives especials amb garanties d’inclusió escolar
 26. Increment de la provisió de places de programes de segones oportunitats (especialment PFI)
 27. Accés a la educació postobligatòria per a adolescents amb discapacitat de més de setze anys 
 28. Ajuts econòmics per accedir a les activitats de lleure 
 29. Plans locals de dinamització del lleure educatiu en entorns socialment desfavorits
 30. Garanties del dret al lleure dels infants amb alguna discapacitat


Tornar