Notícies

El Síndic recomana a Salut que actuï perquè no hi hagi cap obstacle per a l'accés als serveis sanitaris dels infants estrangers

22/07/2016

SOS Racisme i PASUCat han denunciat casos en què se sol·licita als menors acreditacions que no tenen i que la normativa no requereix

Proposa accions coordinades amb els serveis socials municipals perquè menors estrangers no acompanyats o sense papers no renunciïn a ser atesos per temor

Cal una campanya informativa que no deixi marge de dubte sobre aquest dret. També caldria informar de com fer-se la targeta sanitària

El Síndic de Greuges de Catalunya ha recomanat al Departament de Salut que garanteixi de forma clara el dret d'assistència sanitària, primària i especialitzada, de tots els menors d'edat que viuen a Catalunya. D'acord amb la Llei, l'exercici d'aquest dret no està condicionat a la documentació identificativa o d'empadronament que aportin els interessats ni a l'obtenció de la targeta sanitària que ho acrediti.

El missatge, que el Departament hauria de difondre activament, ha de ser prou clar i adequat perquè tots els treballadors dels centres sanitaris puguin informar-ne, sense marge a les interpretacions.

La normativa vigent −tant la Llei orgànica de drets dels estrangers a Espanya com el mateix Reial decret llei 16/2012, que amplia la condició d'assegurat i beneficiari del sistema nacional de salut a l'estranger menor d'edat no registrat ni autoritzat com a resident a l'Estat espanyol− estableix aquest dret.

Les interpretacions errònies de les esmentades lleis, i de les recomanacions i instruccions emeses per l'Institut Català de la Salut per evitar l'anomenat turisme sanitari, han comportat males pràctiques administratives. Segons van denunciar SOS Racisme i PASUcat, alguns serveis del sistema públic sanitari català (Siscat) reclamen documentació innecessària, com ara l'empadronament.

El Síndic també ha suggerit al Departament de Salut que es doti de mecanismes de control i penalització respecte de l'incompliment d'aquestes garanties. En cas que no s'hagi garantit l'atenció o s'hagi facturat o cobrat serveis garantits pel sistema català de salut, l'Administració ha d'aplicar les mesures oportunes.

Rafael Ribó, a més, ha proposat una campanya informativa adreçada a la població general sobre la garantia del dret d'accés a l'assistència sanitària d'infants o adolescents. També considera que caldria fer pedagogia sobre els mètodes per accedir a la targeta del sistema sanitari i els avantatges que comporta el fet de tenir-la.

Finalment, pel que fa als col·lectius més vulnerables, el Síndic ha suggerit que el Departament de Salut es coordini amb els serveis socials municipals per tranquil·litzar els  estrangers no acompanyats o les famílies itinerants o amb pares que es troben en situació d'irregularitat administrativa. Es tracta que els infants i joves que poden sentir temor per la seva situació puguin acudir amb normalitat als serveis sanitaris i rebre l'atenció que necessitin.

 

Tornar