Notícies

El Síndic demana que es posi fi a la situació de sobreocupació dels centres d'acolliment que atenen infants migrants no acompanyats

01/08/2016

Aquesta sobreocupació és del 15% per sobre de les places contractades

Denuncia que un 25% dels infants hi sobrepassen els sis mesos d'estada previstos com a termini màxim per a l'estudi del cas

Un 33,3% dels infants i adolescents estan pendents d'un altre recurs.

Recomana que s'incrementin les places en centres residencials d'educació intensiva, centres terapèutics i pisos assistits per a joves per poder donar sortida a aquests nois

Cal reduir la grandària dels centres per millorar la qualitat en l'atenció

La sobreocupació i els dèficits en l'atenció rebuda no són condicions favorables per intervenir en un determinat perfil d'adolescents amb conductes disruptives, amb escapoliments constants i amb consum de substàncies tòxiques, com ara la cola

El Síndic de Greuges ha posat de manifest que un dels principals problemes del sistema de protecció de la infància és la sobreocupació dels centres d'acolliment que atenen majoritàriament infants i adolescents migrants no acompanyats. El mes de juliol de 2016 la mitjana de sobreocupació entre els diferents centres d'acolliment ha estat al voltant del 15% de les places. Aquesta sobreocupació, que afecta la totalitat dels cinc centres d'acolliment que atenen majoritàriament infants i adolescents migrants no acompanyats, i que el juliol de 2016 representa un total de 22 places sobreocupades, equival a la capacitat d'un centre gran del sistema protector.

Davant d'aquesta situació, el Síndic de Greuges ha recomanat al Departament Treball, Afers Socials i Família que adopti mesures per evitar aquesta sobreocupació, que dificulta la intervenció educativa que es fa amb aquests infants i adolescents. En aquest sentit, el Síndic demana que es garanteixi als infants i adolescents migrants no acompanyats l'assignació de la mesura de protecció més adequada a les seves necessitats, independentment de l'edat que tinguin, després de constatar que diversos nois estan als centres d'acolliment pendents que la DGAIA els assigni un recurs residencial. El juliol de 2016 hi ha 55 adolescents residents en centres d'acolliment que estan pendents d'un altre recurs residencial, el 33,3% del total d'infants acollits en aquests centres. 17 d'aquests estan pendents de plaça en un CREI (centre residencial d'educació intensiva), que la DGAIA no assigna per la manca de places suficients d'aquest recurs. El Síndic recorda que si s'executessin aquestes propostes de mesura per als infants i adolescents que n'estan pendents els centres d'acolliment no patirien la sobreocupació.

Aquesta dificultat per garantir el recurs residencial adequat per a aquests infants i adolescents també provoca l'allargament de l'estada als centres. La normativa preveu sis mesos com a termini màxim per fer l'estudi d'aquests casos i determinar-ne la proposta. Prop del 25% d'infants estrangers no acompanyats, però, s'hi estan més de sis mesos.  Aquesta situació és més prevalent ara que fa tres anys (2013), quan la proporció d'infants amb un temps d'estada als centres d'acolliment superior als sis mesos era del 18,8%.

Pel que fa a les característiques dels centres, el Síndic considera que haurien de ser més petits. Com ja va exposar en un informe monogràfic sobre els centres residencials de l'any 2003, la grandària dels centres està estretament relacionada amb la qualitat de l'atenció. Els centres més petits són, en general, els que presenten els millors resultats en els indicadors de qualitat, com ara la mitjana de temps de treball dels educadors (experiència dels educadors al centre) i en les ràtios d'infant per professional.

En el cas dels infants estrangers no acompanyats, la sobreocupació i els dèficits en l'atenció rebuda no permeten als professionals treballar adequadament amb un determinat perfil d'adolescents que presenta conductes disruptives, dificultats de vinculació amb el centre, escapoliments constants i consum de substàncies tòxiques, com ara la cola.

Davant d'aquesta situació, el Síndic recomana al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:

-        Que es redueixi el temps d'estada dels infants migrants no acompanyats als centres d'acolliment, un cop s'hagi fet l'estudi, amb la reducció dels terminis d'espera existents per a l'assignació del recurs (o, alternativament, que es creïn noves places de centre d'acolliment que impedeixin la sobreocupació dels centres que actualment atenen els infants i adolescents migrants no acompanyats).

 

-        Que s’incrementin les places en centres residencials d'educació intensiva, centres terapèutics i pisos assistits per a joves que facin possible aplicar les mesures de protecció més adequades per als infants migrants no acompanyats (i per a la resta d'infants que tinguin aquestes necessitats).

 

-        Que es garanteixi als infants i adolescents migrants no acompanyats la proposta de mesura de protecció més adequada a les seves necessitats, independentment de l'edat que tinguin.

 

-        Que es redueixi la grandària dels recursos d'atenció residencial existents, també en el cas dels centres d'acolliment que atenen majoritàriament infants migrants no acompanyats.-        Que es valori la creació d'un recurs específic de deshabituació i desintoxicació -que permetés estades en períodes de crisi- per a l'atenció especialitzada dels nois que presenten problemes d'addicció a substàncies tòxiques i dificultats de vinculació als recursos existents.

 

 

 

Tornar