Notícies

El Síndic insta a millorar els procediments per acollir-se al fons social contra la pobresa energètica i a fer-ne més difusió

04/11/2016

(c) Síndic

Assenyala les disfuncions que s’estan produint en aquesta temàtica

Demana a les subministradores que facilitin la feina dels serveis socials i de les entitats i els proporcionin informació i formació

Recomana la creació d’una comissió de treball que coordini totes les iniciatives adoptades per part dels ajuntaments, empreses i entitats

Suggereix que s’apliquin les tarifes socials de manera automàtica als beneficiaris de la xarxa d’habitatges d’inclusió social

Rafael Ribó ha participat aquest divendres, 4 de novembre, en el primer Congrés de Pobresa Energètica, que ha tingut lloc a Sabadell, amb una ponència sobre la protecció de les persones usuàries d’energia. Durant la seva intervenció, ha posat de manifest la complexitat que comporta el procediment per acollir-se al fons d’atenció solidària en matèria de subministraments bàsics, que inclou repetides comunicacions oficials entre els serveis socials i les empreses subministradores. En aquest sentit, els menys de 4.000 ajuts concedits el 2015 sumaven poc més d’1,1 milions d’euros, un 22,9% de la partida pressupostada de 5 milions d’euros. Fins i tot, una resolució del Parlament insta el Govern a disposar d’una quantitat no inferior als 10 milions d’euros per al fons durant tot l’any.

Tant pel que fa al fons social com a altres tarifes i abonaments socials, cal donar una informació clara sobre els criteris d’accés i sobre l’existència en si d’aquest ajut. Per aquest motiu, el Síndic recomana que s’incrementin les accions de difusió, especialment entre els potencials beneficiaris. És il·lustratiu que el 2015 només es van concedir 3.770 ajuts.

A la complexitat dels procediments, cal afegir-hi la manca de coordinació entre les parts implicades en la lluita contra la pobresa energètica i més difusió sobre els ajuts i bonificacions existents. Ajuts com ara el fons d’atenció solidària en matèria de subministraments bàsics, que molts afectats desconeixen.

Pel que fa a la coordinació, ha destacat que cal que s’articulin les diverses iniciatives que actualment estan duent a terme les administracions, les empreses i les entitats socials amb l’objectiu d’augmentar en eficiència i evitar actuacions disperses i fragmentades. El Síndic recomana la creació d’una comissió de treball impulsada per l’Administració de la Generalitat.

Per simplificar el procediment el Síndic es remet a les recomanacions que va incloure en l’Informe sobre el dret als subministraments bàsics. Entre aquestes, destaca les adreçades a les empreses i a la responsabilitat social que aquestes haurien d’exercir. Per exemple, insta les empreses a facilitar la tasca dels serveis socials municipals per mitjà de la informació i de la formació adreçada al seu personal. També considera que les empreses haurien de simplificar la gestió de les tarifes socials en els subministraments bàsics i la tramitació del fons social i d’altres ajuts perquè s’hi puguin acollir el màxim de persones.

Finalment, proposa que les empreses estableixin criteris per a l’aplicació automàtica de les tarifes socials en els sectors de l’electricitat, l’aigua i el gas als beneficiaris d’habitatges d’inclusió social, independentment de la titularitat d’aquests.

Per lluitar contra la pobresa energètica, el Síndic recorda que és urgent que l’ordenament jurídic reconegui com a titulars del dret als subministraments bàsics totes les persones que compleixin els requisits per ser definides com a consumidores vulnerables, segons els paràmetres que estableixi la norma.

Pel que fa a les recents sentències del Tribunal Suprem (TS), que anul·len el Reial decret sobre el finançament del bo social elèctric per part de les empreses del sector, el Síndic ha criticat la manca d’anticipació per part del Govern de l’Estat per defensar els drets dels consumidors més vulnerables. Demana solucions a curt termini i considera que és urgent la redefinició legal d’aquest bo, que comporta un descompte d’un 25% en el rebut de la llum.

Membre fundador de la Xarxa Europea d’Ombudsman de l’Energia (NEON), el Síndic va ser una de les primeres veus a visibilitzar aquest nou fenomen a Catalunya, que cada cop afecta més famílies i que a llarg termini s’ha d’abordar des d’una perspectiva d’estalvi energètic. Algunes mesures sostenibles són la millora de l’eficiència energètica i l’aïllament tèrmic dels habitatges.

NEON és la interlocutora dels ombudsman del sector de l’energia amb la Comissió Europea i, d’acord amb això, participa en diversos grups de treball de les direccions generals d’Energia i Justícia. També hi ha una relació de treball permanent amb el Consell dels Reguladors Europeus de l’Energia (CEER) i l’Agrupació Europea d’Associacions de Consumidors (BEUC).

Tornar