Notícies

El Govern accepta la recomanació del Síndic i reconeix legalment uns percentatges mínims garantits sonre 'els diners de butxaca' de persones amb dicapacitat

07/12/2016

L'aplicació serà retroactiva a l'1 de gener de 2016

L'any 2014 va haver-hi un canvi normatiu que va reduir sensiblement els diners que els afectats podien conservar per a les despeses personals  

Les recomanacions del Síndic de Greuges de Catalunya i els reclams de les entitats del sector de les persones amb discapacitat finalment han tingut una  bona acceptació del Departament de Treball, Afers Socials i Família, que recentment ha aprovat una ordre amb relació al sistema de copagament dels serveis de dependència. En concret, l'ordre estableix nous percentatges per fixar la quantitat mínima garantida per a despeses personals o diners de butxaca per a aquestes persones.

Es tracta d'una modificació legal per rectificar un canvi normatiu de l'any 2014 que reduïa sensiblement el percentatge sobre les rendes dels usuaris que aquests podien conservar per sufragar les seves despeses personals. Despeses en molts casos elevades atès el cost de l'adquisició i manteniment d'ajudes tècniques, tractaments específics o altres assumptes necessaris per motiu de la discapacitat, i que no estan coberts per la seguretat social o pel sistema públic de serveis socials.

L'aplicació dels nous percentatges de les rendes dels usuaris reconeguts com a diners de lliure disposició serà retroactiva a l'1 de gener de 2016.

L'any 2014 el Síndic de Greuges de Catalunya va obrir una actuació d'ofici amb l'objecte d'estudiar el procés d'aplicació de l'ordre esmentada que ara s'ha modificat. En el marc d'aquest estudi, va tenir contacte amb entitats i federacions d'entitats de persones amb discapacitat, que es van mostrar especialment preocupades per la reducció de la quantia dels diners de lliure disposició que l'ordre preveia per a les persones amb discapacitat ingressades en recursos residencials. A més, comportava una modificació del sistema de càlcul de la capacitat econòmica de les persones beneficiàries del sistema.

A banda d'actuar d'ofici, el Síndic va rebre nombroses queixes individuals en relació amb aquest assumpte.

Prèviament a l'aprovació de la nova ordre, ara fa uns mesos, s'havia pactat amb el sector de persones amb discapacitat nous percentatges de les quantitats mínimes garantides per a les despeses personals que s'aplicarien de forma gradual atenent a les disponibilitats pressupostàries i a la normativa corresponent.

El Síndic, però, va insistir en la necessitat de dotar aquest pacte de seguretat jurídica.

Tornar