Notícies

El Síndic apel·la a la responsabilitat de l'Administració tant en la detecció de l'abús sexual infantil com en l'atenció a les víctimes

13/12/2016

Compareixença Informe sobre l'abús sexual infantil a Catalunya

La Generalitat encara ha de crear el servei d'atenció especialitzada a les víctimes previst en la Llei d'infància de 2010

Demana la implicació de tots àmbits, especialment des del sistema educatiu, on s’han palesat més mancances darrerament

L'any 2015 es van detectar només 644 possibles víctimes

Cal donar visibilitat al problema amb campanyes de sensibilització adreçades a la ciutadania i també als sectors professionals

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i l'adjunta per a la defensa dels drets de la infància i adolescència, M. Jesús Larios, han reivindicat davant la Comissió Parlamentària d'Infància la responsabilitat de l’Administració en la situació de desprotecció dels infants i adolescents davant els abusos sexuals. El motiu ha estat el debat parlamentari, aquest dimarts 13 de desembre, de l'Informe sobre l'abús sexual infantil a Catalunya, fet públic el passat octubre.

L'Informe destaca que l'article 93 de la Llei 14/2010 estableix que la Generalitat, per mitjà del departament competent en infància i adolescència, ha de crear un servei d'atenció especialitzada adreçat a infants i adolescents víctimes d'haver patit abús sexual, però a hores d'ara la creació d'aquest servei encara està pendent. S’ha creat de forma parcial, adreçat a infants i adolescents sota tutela de l’Administració, per mitjà del Programa d’atenció especialitzada a menors víctimes d’abusos sexuals en la infància dependents de la DGAIA. Actualment, aquest programa es gestiona a través d’una entitat privada, ofereix teràpia psicològica als infants tutelats o en situació d’estudi, i també s’adreça als professionals del sistema de protecció que es trobin davant de situacions de sospita o certesa d’abús. Tanmateix, no s’ha creat un servei d’atenció especialitzada en abús sexual infantil adreçat a tota la població d’infants i adolescents i, per tant, no s’ha completat el mandat de la Llei.

L’abordatge de l’abús sexual i la protecció d’infants i adolescents fa necessari que els poders públics adoptin mesures no només per prevenir-lo i detectar-lo, sinó també per tractar els infants i adolescents que n’han estat víctimes.

El dret dels infants víctimes d’abús a la recuperació física i psicològica presenta, a hores d’ara, greus dèficits de compliment.

El Síndic també ha reclamat que les administracions adoptin mesures per donar visibilitat a la problemàtica de l'abús sexual infantil. Una problemàtica que, com en general la violència exercida envers els infants, constitueix un fenomen que es manté sovint ocult i que presenta enormes dificultats per ser detectat.

Els resultats dels estudis fets a Catalunya xifren prop del 15% el percentatge d'infants i adolescents que han estat víctimes d'abusos sexuals en alguna ocasió.

Aquesta dada contrasta notablement amb els atestats, segons els quals l'any 2015 van ser 644 els infants i adolescents víctimes d'algun tipus d'abús o agressió sexual. És important destacar que 30 d'aquests casos han tingut lloc en escoles; 7, en instituts, i 12, en centres de menors.

Pel que fa a l'aplicació dels protocols, l'Informe alerta que els protocols de maltractaments encara no són prou coneguts entre els professionals perquè no se n'ha fet una difusió suficient.

Reclama una implicació de totes les administracions afectades i remarca els dèficits en la formació dels professionals del sistema educatiu.

Quant als infants en situació de desemparament, el Síndic posa de manifest la major vulnerabilitat d’aquests infants i l’obligació d’especial atenció per part de l’Administració que n’exerceix la tutela per evitar que puguin ser victimitzats, malgrat l’exercici de la funció protectora. Així mateix, ha recomanat una major prevenció i supervisió als centres de protecció per evitar abusos sexuals. 

Tornar