Notícies

El Síndic demana al Parlament que derogui la norma que permet a l’Administració beneficiar-se de les pensions no contributives dels infants tutelats

03/01/2017

Ha reclamat reiteradament al Departament de Benestar Social i Família que deixi sense efecte la instrucció de l'any 2012 que regula el circuit d'aquesta pràctica


Considera que la decisió d’afectar les pensions i prestacions incompleix el marc normatiu vigent i és una mesura discriminatòria

Les primeres queixes es remunten a l'any 2010, quan la DGAIA va aprofitar l'entrada en vigor de la Llei d'infància per confiscar les pensions en concepte de despeses derivades de l'atenció 

El Síndic de Greuges de Catalunya ha traslladat a tots els grups polítics del Parlament la necessitat que aprovin la nova proposició de llei sobre el cobrament de les pensions dels infants tutelats. El projecte de llei, recentment admès a tràmit per ser debatut a la cambra, estableix la derogació de la normativa que actualment permet a la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) confiscar les quantitats que corresponen legalment als infants i joves menors de divuit anys en concepte de prestació d’orfenesa i prestació per fill a càrrec.

Rafael Ribó demana als diputats que aprofitin aquesta oportunitat per blindar els drets dels infants tutelats, sense que hi hagi marge de maniobra per a interpretacions de la llei en un altre sentit. Des que la DGAIA aplica aquesta mesura, de fet, el Síndic ha reiterat en nombroses ocasions que aquesta situació incompleix el marc normatiu vigent i vulnera, en els següents punts, els drets dels menors tutelats:

1. La titularitat d’aquestes pensions i prestacions correspon als infants tutelats, en els termes que preveu la legislació vigent en matèria de seguretat social, amb independència de qui en rebi l’abonament i a qui en correspongui l’administració.

2. La decisió d’afectar les pensions dels nois i noies es contradiu amb el fet que la tutela dels menors a càrrec de les institucions públiques és un servei que la Cartera de serveis socials defineix com a gratuït. 

Aquesta contribució al cost del servei, a més, en cas que s’establís, hauria de tenir en compte la Llei de serveis socials, la qual preveu que l’establiment d’un mòdul de pagament pels serveis no només s’ha de preveure dins la Cartera de serveis socials, sinó que hauria de tenir en compte la capacitat econòmica de la persona obligada al pagament.

3. Es discriminen els joves titulars d’aquestes pensions i prestacions respecte de la resta de menors tutelats per la DGAIA, que, amb independència de la seva capacitat econòmica o el seu eventual nivell d’ingressos, no han de contribuir al manteniment del cost del servei. 

La disposició addicional setena de la Llei d'infància empara des del 2010 la decisió de la DGAIA de retenir aquestes pensions als infants en concepte de despeses derivades de la seva atenció. Fins llavors, la DGAIA tramitava les pensions i prestacions, les acumulava i les entregava posteriorment als nois i noies quan finalitzava la situació de desemparament o assolien la majoria d’edat.

El Síndic ha rebut en aquest període de temps una vintena de queixes d’infants i de joves extutelats, i també d’entitats que agrupen famílies acollidores, en desacord amb el fet que en assolir la majoria d’edat o en cessar la tutela no se’ls abonessin les pensions i prestacions meritades per la Seguretat Social.

El desembre de 2012 el Síndic ja va emetre una resolució relativa a aquest assumpte i va suggerir al Departament de Benestar Social i Família que deixés sense efecte la  Instrucció aprovada. El Departament de Benestar Social i Família va informar el Síndic que no podia deixar sense efecte la Instrucció perquè l’únic que fa és clarificar el circuit de gestió de les prestacions i pensions de què són beneficiaris els menors.

 

Tornar