Notícies

El Síndic demana a la Generalitat que aturi el projecte d'ubicació de dos grans centres d'acollida en un mateix edifici a Girona

15/02/2017

La iniciativa contradiu el model que es deriva dels estàndards internacionals, la Llei d’infància i altres instruments interns

El Programa marc de centres aprovat per la DGAIA preveu que els centres de protecció reprodueixin al màxim possible el model de vida familiar, amb dimensions reduïdes

El Síndic recomana que es valori la utilització de l'equipament on s'incorporarà el segon centre per a un altre ús més apropiat a les seves característiques funcionals i materials

El Parlament de Catalunya acaba d'aprovar una moció sobre la dignificació de l’atenció a la infància que preveu centres residencials de 10 o 12 places 

El Síndic de Greuges ha suggerit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que retiri el projecte d'ampliació on està situat actualment el centre d'acollida La Misericòrdia de Girona, amb la incorporació d’un nou centre. El projecte preveu allotjar en un mateix edifici els 38 infants i noies que ja hi resideixen actualment en situació de sobreocupació i els 20 nois procedents del centre d'acollida Mas Garriga. 

Aquest projecte de macrocentre pot suposar una vulneració del dret a la recuperació física i psicològica dels infants i adolescents tutelats, que ja han estat separats de la seva família pel fet d’estar en situació de desemparament, i comporta un clar retrocés en el procés iniciat cap a un model com més desinstitucionalitzat millor de la infància tutelada a Catalunya.

Segons el Síndic, els centres d'acollida, on els infants poden estar-se legalment un màxim de sis mesos, malgrat que sovint sobrepassen amb escreix aquest temps de residència, també han de respondre als estàndards de qualitat previstos actualment per als centres residencials. Això vol dir, tal com ha recomanat el Síndic en informes anteriors, i d'acord amb les directrius sobre les modalitats alternatives de la cura dels infants aprovades per l'Assemblea General de Nacions Unides de l'any 2010, que els governs han d'establir estàndards d'acolliment per garantir la qualitat i les condicions propícies per al desenvolupament de l'infant (l'atenció individualitzada i en grups petits).

A més, la decisió de plantejar el trasllat i la consegüent adaptació del centre d'acollida La Misericòrdia contravé les nombroses recomanacions que aconsellen crear unitats de convivència petites i similars a les famílies. També contradiu la moció parlamentària sobre la dignificació de l’atenció a la infància, aprovada per unanimitat el 9 de febrer de 2017. El text de la moció preveu l'aplicació progressiva de diverses mesures amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels infants tutelats residents en centres i, entre d’altres, la planificació de reduir, durant els propers sis anys, les places de cada centre fins a arribar a un màxim de deu o dotze infants per centre, tal com recomanen diversos informes del Síndic de Greuges.

Finalment, el Síndic lamenta i qüestiona el fet que no s'hagi deixat participar ni opinar als infants i adolescents afectats ni tampoc als educadors i referents a l'hora d’adoptar aquesta decisió.

En una visita recent realitzada a les instal·lacions del centre d'acollida La Misericòrdia, el Síndic també ha constatat deficiències en l'equipament i les condicions materials actuals del centre, que es podrien agreujar amb la incorporació al mateix edifici dels adolescents que actualment resideixen a Mas Garriga.

L'anàlisi d'aquestes condicions està sent objecte d'una altra investigació específica per part de la institució. 

Tornar