Notícies

El Síndic recomana que es desestimi el projecte del port de Tossa perquè és contrari a la normativa i al Pla territorial

17/03/2017

Tant el Pla territorial parcial de les comarques gironines (PTPCG) com el Pla d'ordenació urbanística municipal classifiquen els terrenys com a sòl no urbanitzable i de protecció especial

El mateix Departament de Territori afirma que el Pla de ports de Catalunya 2007-2015 no en preveia la construcció

L'Ajuntament no té competència per a l'objectiu de la consulta

Després de quatre mesos recopilant i analitzant la informació facilitada per l'Ajuntament de Tossa de Mar i per la Secretaria de Medi  Ambient del Departament de Territori i Sostenibilitat, el Síndic ha emès una resolució clara sobre el projecte d'un port nou a l'esmentada localitat gironina. 

Així, el Síndic considera que la construcció d'un moll a Tossa de Mar, juntament amb els accessos corresponents, un hotel de cinc estrelles i quatre habitatges, és incoherent amb la normativa i el planejament territorial i urbanístic vigent. Per tant, recomana que es desestimi la proposta amb celeritat i s’aturi el procés de manera immediata, ara que encara està en una fase preliminar.

La resolució detalla que el Pla territorial parcial de les comarques gironines (PTPCG) atorga als terrenys de costa que confronten amb la ubicació del port la categoria de sòl de protecció especial, que ha de mantenir la condició d'espai no urbanitzat i ha de ser classificat com a sòl no urbanitzable pels plans d'ordenació urbanística municipal. En aquesta mateixa línia, el Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Tossa de Mar classifica els espais de Cars i Vinya d'en Puig (afectats pel pla) com a sòl no urbanitzable (sòl rural de protecció forestal).

Pel que fa a la possible necessitat de disposar d'un port en aquest punt de la comarca de la Selva, l'informe conté diversos arguments contraris a aquesta idea. Primer, el Pla d'espais d'interès natural (PEIN) estableix que la nova construcció de ports haurà d'evitar l'afectació directa dels espais de Natura 2000. Segon, el Pla de ports de Catalunya ha de donar una atenció preferent envers la conservació del litoral i la gestió correcta del medi ambient. I, tercer, el pla de ports de Catalunya 2007-2015 no preveia la construcció d'aquest nou port a Tossa de Mar. El Síndic ha demanat al Departament de territori que el nou Pla de ports tingui en compte els factors mediambientals esmentats.

El Síndic també ha recomanat a l’Ajuntament de Tossa que s'abstingui de reiniciar els tràmits per fer una consulta ciutadana sobre la construcció del port. Més concretament, la pregunta versa sobre si  s'està d'acord amb l'inici o no de la tramitació d'una modificació del POUM que possibiliti la construcció d'un nou port. Segons la resolució, en aquest cas, la consulta mancaria de sentit, ja que demanar que els veïns es pronunciïn sobre una qüestió que queda fora de l'àmbit de decisió municipal pot crear expectatives innecessàries.  La competència en matèria de ports correspon en exclusiva a la Generalitat.

Tornar