Notícies

El Síndic evidencia les mancances en formació i protecció del Cos d’Agents Rurals per gestionar problemes de seguretat

28/03/2017

 Resolució relativa a la mort de dos agents rurals a Lleida

Cal que s'aprovi el reglament sobre la seguretat i la protecció dels agents rurals que determini si hi ha situacions, i quines, en què haurien de portar armes

Suggereix que es revisin d’ofici els criteris per a l'obtenció i la renovació de les llicències d'armes

 

Recomana que s’abordi el debat del model de règim d’armes i de caça i se n’elabori una llei, i que se’n reclamin les competències 

Més enllà de constatar que cal reforçar les mesures de protecció i seguretat del Cos d'Agents Rurals, el Síndic de Greuges de Catalunya ha reclamat aquest dimarts, 27 de març, un debat més ampli sobre la situació de l'àmbit de la caça a Catalunya.

Arran de la mort de dos agents rurals a mans d'un caçador en un vedat de caça a Aspa (Lleida) el passat mes de gener, el Síndic, va obrir una investigació que ara ha resolt amb la recomanació que el Parlament català elabori una llei de caça pròpia, d'acord amb el model normatiu i polític que prèviament s'hagi debatut i acordat. A més, això ha d'implicar un traspàs de competències per part del Govern de l'Estat a la Generalitat en aquest àmbit. 

Pel que fa a la situació dels agents rurals, el reglament, que hauria de desplegar totes les qüestions relatives a les mesures de seguretat i definir les situacions en què s'hauria de determinar la necessitat de portar armes o no, i també el tipus d'armament, encara no s'ha aprovat, malgrat el temps transcorregut i haver estat una reivindicació històrica del Cos. En aquest sentit, el Síndic en recomana l'aprovació amb diligència.

Tot i que els agents rurals tenen encomanada una funció sovint coercitiva que ocasiona situacions de risc concretes, les quals s'estan incrementant els darrers anys, no disposen d'una prevenció de riscos laborals adequada. Des de l'any 1990 fins a mitjans de febrer de 2017 s'han recollit i documentat un total de 235 incidents que corresponen a agressions, desobediències i situacions de violència en general. Els agents afirmen, però, que n'hi ha hagut moltes més. En la resolució, el Síndic constata que cal dotar el Cos d'Agents Rurals d'una prevenció i avaluació de riscos específics. També cal dotar-los dels elements de protecció necessaris per a l'exercici de les seves funcions i oferir la formació suficient per utilitzar-los.

Quant a la descoordinació detectada entre les forces de seguretat implicades, el Síndic constata que entre el Cos d'Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra no hi ha un protocol davant les inspeccions i el control sobre els permisos d'armes, tot i que sí que hi ha un protocol de coordinació i col·laboració en l'execució de les funcions respectives.

Quant a la col·laboració amb la Guàrdia Civil, és la pròpia que presideix i regeix les relacions entre els diferents cossos de seguretat, sense que hi hagi un protocol específic sobre intercanvi d'informació en relació amb la trajectòria que experimenta la llicència d'armes concedida.

Amb relació a aquesta falta de coordinació, el Síndic proposa que en el marc de la pròxima Junta de Seguretat s'elabori un protocol concret i específic en matèria d'inspeccions i controls sobre permisos d'armes que prevegi l'intercanvi d'informació entre el Ministeri de l'Interior, el Departament d'Interior i el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

A més, pel que fa a l'expedició de llicències d'armes, recomana que en el marc d'aquesta mateixa junta de seguretat es proposi un seguiment d'ofici de les condicions psicosanitàries dels titulars dels permisos i les llicències d'armes que s’atorguen per a cinc anys. De la mateixa manera, considera que caldria endurir els criteris per obtenir i renovar les llicències. Així, proposa que els informes d'aptituds psíquiques i físiques per l'obtenció de llicències d'armes només es puguin expedir en centres autoritzats específicament amb aquesta finalitat i, a més, calgui aportar un informe complementari de reconeixement psicològic efectuat per un psicòleg i/o psiquiatre de la Seguretat Social.

Tornar