Notícies

El Síndic reclama més recursos per als serveis socials per evitar casos de pobresa energètica com el de la dona que va morir a Reus

31/03/2017

Qüestiona la poca concreció de la Llei pel que fa a l'aplicació directa de les obligacions de les administracions i de les empreses

Recomana que s’aprovi el reglament regulador d’un protocol de comunicació de situacions de riscs que determini que les subministradores han d’informar els serveis socials bàsics dels d’impagaments d’acord amb el principi de precaució

La comunicació per part de les empreses aporta garanties addicionals que permeten que els serveis socials puguin actuar en casos que no els consten

Després d'investigar el cas de pobresa energètica que va sortir a la llum pública arran de la mort a Reus d'una dona d'edat avançada, el Síndic ha detectat insuficiències i mancances estructurals per falta de recursos dels serveis socials bàsics de les administracions locals. També ha alertat de deficiències normatives i polítiques, i ha qüestionat la poca concreció de la Llei 24/2015, en matèria de pobresa energètica, pel que fa a l'aplicació directa de les obligacions de les administracions i de les empreses.

Per pal·liar aquestes mancances, ha recomanat que s’agiliti el desplegament de la normativa i s’aprovi un reglament que faciliti la coordinació entre les empreses subministradores i les administracions locals. Aquesta comunicació hauria de tenir caràcter preventiu i l’haurien d’activar les mateixes companyies, no a la inversa. Mentre no es faci efectiu el desplegament normatiu, el Síndic demana a les empreses que adoptin la pràctica general d’informar els serveis socials dels supòsits amb risc de tall del servei.

Tot i que els serveis socials tenen un paper rellevant en la detecció de situacions de risc i de necessitats socials, habitualment el primer contacte es duu a terme a instància de les persones interessades. Així, alguns dels casos de risc més alts de pobresa energètica poden quedar desprotegits precisament per desconeixement o manca d’iniciativa de les persones afectades per demanar mesures de suport. La comunicació per part de les empreses aporta garanties addicionals que permeten que els serveis socials puguin actuar en casos que no els consten.

Quant al cas particular investigat, el Síndic ha demanat informació a Gas Natural i a l’Ajuntament de Reus. Aquest últim ha documentat que es van dur a terme diverses actuacions per valorar les necessitats del nucli familiar. També ha informat que la coordinació amb les subministradores varia en funció de l’empresa. En el cas de Gas Natural, l’articula l’ajuntament quan la persona afectada ho demana.

Segons la informació tramesa per Gas Natural, el tall de subministrament es va materialitzar després de seguir el procediment legal d'avisos. La companyia no es va adreçar directament als serveis socials atès que no tenia cap acord amb l’Ajuntament de Reus per seguir aquest procediment, com té amb altres localitats amb l’objectiu de facilitar la coordinació en situacions de vulnerabilitat.

El Síndic demana un esforç a totes les parts implicades per combatre la pobresa energètica, garantir el dret als subministraments bàsics i evitar que situacions com aquesta es repeteixin. Específicament, ha recomanat a l’Ajuntament de Reus que promogui entre la població les mesures de suport existents i que impulsi campanyes de prevenció adreçades a la gent gran. A Gas Natural li ha recomanat, com ja s’ha esmentat, que en casos d’impagaments sempre avisi els serveis socials abans de tallar el subministrament.

A banda de dirigir-se a l’Ajuntament de Reus i a Gas Natural, el Síndic ha adreçat la resolució a la Generalitat. La institució que encapçala Rafael Ribó, la qual és membre fundadora de la Xarxa Europea d’Ombudsman de l’Energia (NEON), va ser pionera a abordar el fenomen de la pobresa energètica a Catalunya amb un informe extraordinari l’octubre de 2013. Des de llavors, ha continuat fent actuacions, informes i jornades per sensibilitzar i trobar solucions sobre aquesta realitat tan greu.

Els dies 15 i 16 de juny se celebrarà a Barcelona una trobada de la NEON per tractar d'aquesta temàtica.

Tornar