Notícies

El Síndic recorda davant la Comissió del Parlament que el dret de les persones a viure en un entorn saludable ha de vertebrar les polítiques de sostenibilitat del territori

08/05/2017

Compareixença en comissió per debatre l'Informe sobre la contaminació provocada per purins a Catalunya i l'informe El dret a la convivència

L'excés de nitrats dels purins d'explotacions ramaderes provoca el mal estat d’un 41% de les masses d'aigua subterrànies a Catalunya


Cal trobar un equilibri per compatibilitzar el dret al descans dels veïns amb la realització d'activitats econòmiques o lúdiques
 

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha comparegut aquest dilluns 8 de maig en comissió parlamentària per debatre l'informe extraordinari El dret a la convivència i l'Informe sobre la contaminació provocada per purins a Catalunya.

En el primer aborda les problemàtiques relacionades amb la convivència, tant pel que fa a l'ocupació de la via pública com per les molèsties relacionades amb la contaminació acústica. El segon informe és el resultat de la investigació oberta per avaluar la problemàtica de la contaminació de les aigües com a conseqüència de la presència de purins.

Informe sobre la contaminació provocada per purins a Catalunya

Les recomanacions del Síndic en el cas dels purins tenen en compte l'informe tècnic elaborat per l'ACA el març de 2016, d'avaluació de la problemàtica originada per l'excés de nitrats d'origen agrari en les masses d'aigua subterrània a Catalunya. Aquest estudi constata que “les dades del balanç a escala municipal mostren que un 69,3% dels municipis presenten excedents de nitrogen d’origen agrari”.

El Síndic demana al Departament d'Agricultura que sobretot intensifiqui els controls i elabori un règim sancionador específic quan es cometen irregularitats. També ha recomanat que l'Administració es marqui com a objectiu per assolir en el termini de dos anys que un mínim del 50% del tractament dels purins de les explotacions es faci per mitjà de sistemes de depuració i plantes de compostatge, ja siguin propis, llogats o en cooperativa. 

Com ja havia recomanat arran d'una queixa relacionada amb la instal·lació de noves naus i un dipòsit de purins al Lluçanès, el Síndic ha reiterat que fins que no s'aprovi la nova regulació, s'hauria d'aplicar una moratòria en l'atorgament d'autoritzacions per a la instal·lació de noves granges del sector porcí a les comarques saturades per nitrats.

L'excés de purins també ha comportat una degradació del medi ambient pel que fa als aqüífers i les fonts, que estan contaminades per nitrats, i de les xarxes d'abastament d'aigua potable, cosa obliga a la clausura de pous, al tractament de les aigües contaminades, etc. Concretament, l'excés de nitrats provoca el mal estat d’un 41% de les masses d'aigua subterrànies a Catalunya.

El dret a la convivència

L'informe El dret a la convivència recomana a les administracions que dotin el dret al descans d’un marc normatiu que en garanteixi el compliment i també que s’impulsin campanyes de sensibilització sobre la importància del civisme i del respecte cap als altres per assolir una convivència adequada.

El Síndic insta a recuperar el “dret a la ciutat”, entès com el dret a disposar d'un espai públic on els diversos usos ciutadans hi tinguin cabuda de manera equilibrada, però donant prioritat als drets de les persones a viure amb les mínimes molèsties possibles. Molèsties que relaciona, entre altres focus, amb l’activitat de les terrasses, dels habitatges d'ús turístic, de l'oci nocturn, i també de l'ocupació de l'espai públic i la mobilitat urbana amb les bicicletes i els vehicles de mobilitat personal (VMP), com ara els patinets.

En la seva compareixença, Rafael Ribó ha posat l'accent en el fet que cal trobar un equilibri per compatibilitzar la qualitat de l'espai públic com a medi acústicament no contaminat i el dret al descans dels veïns amb la realització de l'activitat econòmica i artística.

Informe sobre el dret a la convivència

Informe sobre la contaminació provocada per purins a Catalunya 

Tornar