Notícies

El Síndic presenta a la Comissió d'Infància el primer Informe alternatiu sobre l'aplicació de la Convenció de drets dels infants a Catalunya

13/06/2017

Debat en comissió de l'Informe alternatiu al V i VI Informe d’aplicació de la Convenció sobre els drets de l’infant a Espanya (2010-2016) Catalunya

L'informe, que fa balanç del període 2010-2016, s'ha enviat per primera vegada al Comitè de Drets dels Infants de les Nacions Unides

En la seva compareixença, el síndic i l'adjunta d'infància evidencien dèficits estructurals i la manca de polítiques tranversals, encara insuficients

Les mesures d'austeritat derivades de la crisi s'han traduït en una inversió escassa per combatre la pobresa i les desigualtats socials

El síndic de greuges, Rafael Ribó, i l'adjunta per a la defensa dels drets de la infància i l'adolescència,  Maria Jesús Larios, han comparegut aquest dimarts 13 de juny davant la Comissió d'Infància del Parlament de Catalunya per presentar i debatre el primer Informe sobre l'aplicació de la Convenció sobre els drets dels infants. El document, que se centra en la situació a Catalunya, és de caràcter subestatal i, per tant, és complementari a la informació presentada per l’Estat espanyol en el V i VI Informe d’aplicació.

Aquest informe va ser lliurat el passat dimecres 1 de març al Comitè de Drets dels Infants de les Nacions Unides, és la primera vegada que es presenta des de Catalunya i abasta el període posterior al 2010, quan el Comitè va emetre les seves observacions a l’Estat espanyol.

Una de les conclusions de l'informe, que fa un balanç del període 2010-2016, és que, si bé la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l'adolescència (LDOIA) del 2010 i el Pacte per a la infància del 2013 van significar un avenç important en les polítiques d’infància, tant l’una com l’altreno s’han desplegat suficientment. A més, tampoc no s’han impulsat les polítiques transversals que garanteixin els drets i les oportunitats dels infants en tots els àmbits i amb la implicació de totes les administracions.

Transversalitat, prevenció i inversió: assignatures pendents

L'informe destaca que les restriccions pressupostàries adoptades durant els anys de crisi i l'augment de les necessitats i de la població vulnerable han contribuït, contràriament al que estableix la Llei, que s'hagi donat prioritat a les polítiques d'intervenció assistencial per sobre de les de caràcter preventiu.

S'hi subratlla que les mesures d'austeritat i l’enfocament assistencial d'intervenció més assistencial han dificultat, alhora, els avenços significatius cap a un abordatge més integral i transversal dels drets dels infants en què l'infant estigui realment en el centre de l'actuació dels poders públics. Encara avui no hi ha un organisme administratiu clarament que atengui de manera integral les necessitats dels infants.

A la manca de desplegament normatiu i de polítiques transversals, s’hi han d’afegir dèficits en la despesa que condicionen les polítiques d’infància. La baixa inversió existent en polítiques d'infància i família a Catalunya, que va ser del 0,8% del PIB l'any 2014 però que ja se situava al voltant de l'1% abans de la crisi, està clarament per sota del 2,4% del conjunt de la Unió Europea

L'informe aborda amb detall diferents àmbits del món de la infància i en destaca, seguint les indicacions del Comitè, els avenços i els dèficits. També inclou recomanacions per fer front a les insuficiències plantejades.

Pel que fa al sistema protector, constata que encara presenta importants dificultats per assignar als infants en situació de desemparament un recurs alternatiu a la família que prioritzi l'entorn familiar i que s'ajusti a les seves necessitats, com reconeix la mateixa LDOIA. A més, considera que els recursos residencials tampoc no tenen sempre les condicions i les dotacions necessàries per garantir la recuperació dels infants tutelats.

Sobre la pobresa infantil, el Síndic alerta que, tot i ser un dels col·lectius més afectats per la crisi econòmica, no s'ha preservat suficientment la infància de les mesures d’austeritat.

També analitza els dèficits en la prevenció, la detecció i el tractament dels maltractaments i l’abús sexual. L’informe recomana l’adopció de mesures transversals per millorar la formació de professionals i d’infants, de coneixement dels protocols i de creació de serveis especialitzats per a la prevenció, la detecció i el tractament dels abusos i els maltractaments infantils.

El Síndic també ha fet balanç de la situació dels infants migrants a Catalunya, i els dèficits en la seva protecció, documentació i suport. També ha alertat de situacions que, si bé encara de forma minoritària, també es donen a Catalunya, com ara infants que poden acollir-se al dret d’asil i refugi i els infants i adolescents víctimes de tràfic d’éssers humans i la necessitat de protegir, prevenir i atendre aquestes situacions.

Finalment, davant de situacions cada vegada més freqüents en què els mitjans de comunicació i de vegades la mateixa Administració no preserven drets de la intimitat dels infants víctimes d’abusos, maltractaments i altres fets delictius, el Síndic reclama que es garanteixi l'interès superior dels infants i que l’exercici del dret a la informació es faci preservant els drets a la intimitat. 

Tornar