Notícies

El Síndic reclama que es garanteixi el programa de respir familiar a tot Catalunya i es reconegui per a infants amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta

01/08/2017

La Cartera de Serveis Socials actualment només inclou la prestació per als casos d’adults dependents, però a la pràctica aquest servei no està cobert
 
La Generalitat hauria de garantir les necessitats de descans dels cuidadors no professionals i activar programes diferenciats per a infants i adults
 
S'han de crear places per atendre també les necessitats dels infants i adolescents amb trastorn de conducta derivat de la seva discapacitat


El Síndic de Greuges de Catalunya ha demanat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que la Cartera de Serveis Socials reconegui un servei específic d'estada residencial temporal per a infants amb discapacitat intel·lectual. Un programa de respir que també inclogui els joves amb trastorns de conducta i que atorgui uns dies de descans per als cuidadors no professionals que habitualment els atenen. 

També ha recomanat al Departament que ofereixi a tot el territori serveis residencials d'estada temporal per a les persones grans i per a les persones amb discapacitat intel·lectual o física, i que atengui les necessitats de descans dels cuidadors. 

En aquest sentit, el descans resulta essencial per poder garantir la qualitat de l'atenció i per evitar situacions de desistiment que afecten també l'estabilitat i la qualitat de vida tant del cuidador com de la persona dependent.

La Generalitat ha reconegut que la Cartera de Serveis Socials vigent preveu només prestacions de servei residencial en l'àmbit de la gent gran i de les persones amb discapacitat que tenen caràcter temporal o permanent. Però també ha constatat que a hores d'ara aquest servei no està cobert. El Síndic reclama que s'articulin programes per garantir el drets de les persones afectades segons estableix la Cartera de Serveis Socials vigent.

A la pràctica, només assumeix aquest servei la Diputació de Barcelona amb el Programa Respir, que té limitacions lògiques derivades de les seves competències, de l'àmbit territorial i de les restriccions pressupostaries. Aquest pla sí que comprèn els infants i adolescents a partir dels sis anys, però no s'organitza l'assistència a partir de recursos específics per edat.

La demanda del servei actualment existent per part d'usuaris menors de divuit anys ha anat en augment (d'un 15,03% el 2013 a un 20,88% el 2016) com també han augmentat els ingressos en centres (d'un 13.98% el 2013 al 22,04% el 2016), en augment progressiu al llarg dels darrers tres anys.

El Síndic ha rebut queixes de famílies d'infants i adolescents que han fet ús d'aquesta prestació en què es desprenen dificultats i mancances relacionats amb la cobertura del servei, ja que per exemple no poden atendre les necessitats derivades del trastorn de conducta que alguns dels usuaris tenen associat a la discapacitat.

El Departament de Treball ha respost que actualment està dissenyant conjuntament amb el Departament de Salut un recurs residencial amb intensitat psiquiàtrica adequat per atendre infants i adolescents que presenten trastorn de conducta, i que aquest recurs oferirà places per al servei de respir.

En relació amb els recursos per a adults, el Síndic també ha rebut queixes perquè, a excepció de la província de Barcelona (coberta pel Programa Respir de la Diputació de Barcelona), als beneficiaris de centres de dia i del Sistema per a l'autonomia personal i atenció a la dependència (SAAD) que sol·liciten una estada temporal en un centre residencial se'ls deriva a serveis sociosanitaris i no a serveis residencials de caràcter temporal, als quals tenen dret segons estableix la Cartera de Serveis.

 

Tornar