Notícies

El Síndic investiga si el Reial decret regulador del bo social de l’energia elèctrica vulnera els drets de les persones

16/11/2017

Es posa de manifest que el procediment per gestionar el bo és confús i complex

Estudiarà el requisit de consentiment exprés dels adolescents majors de 14 anys des de la perspectiva dels seus drets.

Alguns dels supòsits que donen dret al bo impliquen aportar informació sobre aspectes singularment delicats per a les persones sol·licitants

El Síndic de Greuges ha iniciat una actuació d’ofici per analitzar i valorar l’efectivitat del Reial decret 897/217, de 6 de octubre, regulador del consumidor vulnerable i el bo social (en vigor des del 8 d’octubre de 2017), des de la perspectiva dels consumidors vulnerables de l’energia.

Amb aquest objectiu, ha començat a demanar informació a algunes de les administracions afectades. De moment, s'adreçarà a l’Agència Catalana de Consum i al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El Síndic destaca que es posa de manifest que el procediment per gestionar el bo és confús i complex. Aquesta dificultat s’agreuja pel fet que es tracta de procediments i actuacions que hauran de ser impulsats per persones vulnerables i que impliquen administracions i empreses de diversos nivells i competències. A més, el fet que els serveis socials siguin competència municipal, i la diversitat de criteris i recursos dels ajuntaments a l’hora de definir els casos vulnerables poden generar una situació de desigualtat que cal analitzar.

A parer del Síndic, un exemple d’aquesta complexitat és l’excés de documentació requerida per presentar la sol·licitud del bo social. Tampoc en facilita la gestió la necessitat d'haver-lo de renovar cada dos anys o el període transitori de sis mesos que tenen les persones consumidores que ja disposaven del bo social per acreditar la nova condició de persona consumidora vulnerable.

El Síndic estudiarà també el requisit de consentiment exprés dels adolescents majors de 14 anys des de la perspectiva dels seus drets.

Amb relació a la unitat familiar, el Síndic també ha posat en evidència que el Reial decret omet qualsevol esment del cas de les famílies monoparentals. En aquest sentit, demanarà informació sobre la possibilitat d’equiparar les famílies monoparentals amb les famílies nombroses en termes de risc de pobresa i de la consideració de consumidors vulnerables. Com ja ha manifestat en diverses resolucions, ambdues tipologies de família comparteixen un prevalença de pobresa superior a la resta.

Pel que fa a la protecció de dades, s’ha detectat que alguns dels supòsits que donen dret al bo impliquen aportar informació sobre aspectes singularment delicats per a les persones sol·licitants, com ara la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme. El Síndic vol analitzar si el sistema d'acreditació d'aquestes circumstàncies preserva adequadament la confidencialitat d'aquestes dades i, molt singularment, el paper de les empreses subministradores i comercialitzadores en l'accés i la comunicació d'aquesta informació personal.

Un altre aspecte en què vol aprofundir és el de la linealitat quant als trams màxim de consum permesos per poder gaudir del bo. Caldria tenir en compte, segons el Síndic, la diversitat climatològica existent a l’Estat espanyol. A banda de la zona geogràfica, l’increment del consum està directament vinculat als canvis estacionals.

El Síndic també ha demanat informació sobre la implementació d’una aplicació telemàtica per part del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital. I, en aquesta mateixa línia, s’ha interessat per la designació de l’òrgan de l'Administració de la Generalitat que ha de gestionar les sol·licituds i coordinar les empreses i les comercialitzadores.

D’acord amb l’actual norma, els consumidors seran considerats com a vulnerables i tindran un 25% de descompte en la factura si compleixen els requisits següents: La renda anual de la unitat familiar ha de ser inferior a uns determinats llindars, que varien en funció de la grandària de la llar. El llindar s'incrementarà per al cas de persones amb discapacitat, per a víctimes de violència de gènere o de terrorisme. Les llars formades per pensionistes amb pensions mínimes i totes les famílies nombroses també seran considerades consumidors vulnerables.

S'amplia el descompte fins al 40% per als consumidors vulnerables severs, que seran aquells que tinguin una renda familiar inferior a la meitat dels llindars establerts per als vulnerables.

S'estableixen, a més, uns límits màxims de consum elèctric als quals és aplicable el descompte del bo social amb la finalitat d'assegurar l'eficiència en el consum energètic.

Membre fundador de la Xarxa Europea d’Ombudsman de l’Energia (NEON), el Síndic va ser una de les primeres veus a posar nou aquest nou fenomen a Catalunya, que cada cop afecta més famílies i que, a llarg termini, s’ha d’abordar des d’una perspectiva d’estalvi energètic. Algunes mesures sostenibles són la millora de l’eficiència energètica i l’aïllament tèrmic dels habitatges.

NEON és la interlocutora dels ombudsman del sector de l’energia amb la Comissió Europea i, d’acord amb això, participa en diversos grups de treball de les direccions generals d’Energia i Justícia. També manté una relació de treball permanent amb el Consell dels Reguladors Europeus de l’Energia (CEER) i l’Agrupació Europea d’Associacions de Consumidors (BEUC).

Tornar