Notícies

Comunicat amb relació a la intervenció del Síndic davant del TEDH

05/02/2018

El 30 de gener de 2018 el Síndic va emetre un comunicat en què manifestava que la interlocutòria del Tribunal Constitucional del 27 de gener exigia una condició al candidat a la presidència de la Generalitat (el fet de demanar una autorització judicial) desconeguda en l’ordenament jurídic vigent i que, com a condició sobrevinguda per a ser investit, vulnerava els seus drets com a diputat.

També afirmava que tota la ciutadania de Catalunya veia alterat el seu dret de participació política i considerava que hi havia motius fonamentats perquè les persones directament lesionades en els seus drets es plantegessin interposar les demandes corresponents davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), a qui podrien sol·licitar, si escau, mesures cautelars en virtut de l’article 39 del Reglament del mateix TEDH.

En els darrers dies, el Síndic ha rebut més de 20.000 comunicacions en què se li demana l'empara i se li sol·licita que, en nom de cada persona, presenti la demanda al TEDH i demani les mesures cautelars esmentades.

El Síndic remetrà al comissari europeu de Drets Humans l’expressió d’aquests milers de queixes ciutadanes perquè en tingui coneixement. No obstant això, la legitimació per interposar demandes davant del TEDH per lesió dels drets establerts en el Conveni europeu de drets humans correspon únicament al candidat Carles Puigdemont i a les persones que puguin haver vist directament lesionats els seus drets fonamentals.

En qualsevol cas, el Síndic continuarà elevant a instàncies europees no jurisdiccionals, com és el comissari europeu de Drets Humans, tots els informes i les comunicacions que arribin sobre aquests fets. 


Tornar