Notícies

El Síndic inicia una investigació sobre la proporcionalitat i els efectes col·laterals dels requeriments efectuats per Hisenda a la Generalitat

09/03/2018

Ha detectat la possibilitat que suposin un atemptat a la llibertat d’expressió, comunicació, càtedra i activitat de recerca i investigació

També té sospites de possible efecte intimidatori en la mesura 

Convida els afectats, directament i indirectament, a plantejar-li els seus greuges per analitzar la situació de manera global

Davant els requeriments remesos a la interventora general de la Generalitat pel Ministeri d’Hisenda sobre les despeses de la Generalitat de Catalunya, el darrer dels quals efectuat el passat 5 de març per José Enrique Fernández de Moya Romero, secretari d’estat d’Hisenda, el Síndic recorda que el Govern d’Espanya ja va intervenir la Generalitat, de manera possiblement il·legal i inconstitucional, a partir d’una ordre de la Comissió Delegada d’Afers Econòmics el setembre de 2017, per la qual disposava de tots els mecanismes de control de les finances públiques de Catalunya. En aquest context, el Síndic considera que es pot tractar d’una inspecció aleatòria i discriminada d’organismes públics, institucions, entitats, professionals i acadèmics, entre d’altres. 

El Síndic de Greuges de Catalunya, en el marc de les seva funció de vetllar pels drets i les llibertats de les persones, considera que aquest requeriment pot significar un clar atemptat a la llibertat d’expressió, d’opinió, de comunicació, de càtedra i a l’activitat de recerca i investigació, drets i activitats que estan especialment protegits pel marc internacional, constitucional i estatutari. En aquest sentit, el Síndic també ha detectat indicis de l'efecte intimidatori (chilling o deterrent effect) en els reiterats requeriments que el secretari d'estat d'Hisenda ha anat efectuant. 

Consegüentment, el Síndic es disposa a estudiar a fons el tema per analitzar la proporcionalitat dels requeriments, la seva motivació i justificació, així com els efectes col·laterals que es puguin estar produint, i a elevar les conseqüències i les recomanacions a totes les institucions implicades, com ara el Govern d’Espanya, les Corts Generals, el Parlament de Catalunya i les entitats professionals que tenen l’objectiu de vetllar per les llibertats esmentades.

Així mateix, el Síndic informarà les autoritats internacionals de les Nacions Unides, de la Unió Europea i del Consell d’Europa sobre les possibles afectacions a les llibertats fonamentals.

De la mateixa manera, el Síndic convida totes les persones, institucions i entitats afectades a sumar-se a aquesta iniciativa i a fer-li arribar les seves queixes, si ho consideren oportú, tant de manera general com en el cas concret que els pugui afectar.

Tornar