Notícies

El Síndic reclama una actuació contundent de l’Administració davant les pràctiques abusives de les companyies aèries

08/08/2018

foto
Les incidències a l’aeroport del Prat inclouen retards i cancel·lacions de vols, manca d’informació i llargues cues per fer reclamacions

S’ha adreçat a l’Agència Catalana de Consum i a la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya

Arran del ressò mediàtic i de les queixes rebudes amb relació als retards i les cancel·lacions de vols que aquests dies s’estan repetint a l’aeroport del Prat, el Síndic ha decidit actuar d’ofici i analitzar el paper de l’Administració davant d’una actuació aparentment abusiva. L’objectiu és protegir els drets dels passatgers i assegurar que les males praxis de les companyies aèries rebin una resposta contundent per part de les administracions competents.

Per aquest motiu, s’ha adreçat a l’Agència Catalana del Consum, a la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya (perquè actuï de pont amb el Ministeri de Foment) i a la companyia Vueling, que té la seu a Catalunya i que, juntament amb Ryanair, és la que més incidències està ocasionant.

L'Agència Catalana del Consum té la funció d'orientar, informar i assessorar els consumidors i els usuaris sobre llurs drets i la manera d'exercir-los. També és l’organisme responsable de les tasques d'inspecció i sanció en l'àmbit del consum. Finalment, té la funció d’impulsar la protecció legal efectiva dels consumidors i els usuaris, iniciant les accions judicials pertinents i compareixent en les que es refereixen a assumptes que mereixen una atenció especial per raó de la transcendència dels drets que cal protegir o de l'alarma social que generen.

Així mateix, el Ministeri de Foment (per mitjà de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria) té, entre d'altres, la competència de vetllar pel compliment de les normes relatives a la protecció de l'usuari del transport aeri. Especialment, de vetllar pel compliment del Reglament (CE) núm. 261/2004 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer de 2004, pel qual s'estableixen normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers aeris en cas de denegació d'embarcament i de cancel·lació o gran retard de vols.

El Síndic destaca que, segons les notícies publicades, a les cancel·lacions de vols, els retards i els canvis d'horaris s’hi ha d’afegir la manca d'informació als viatgers, les llargues cues per presentar una reclamació o la manca de resposta a les sol·licituds de compensació o de devolució de l'import del bitllet abonat. També es registren incidències relatives a la manca de garantia del dret d'assistència als passatgers (menjar, beguda, hotel, etc.).

El Codi de consum de Catalunya (Llei 22/2010, de 20 de juliol) considera que els transports són un servei bàsic, és a dir, un servei de caràcter essencial i necessari per a la vida quotidiana o que té un ús generalitzat entre les persones consumidores. L’article 78 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya dona atribucions al Síndic per actuar en l’àmbit d’empreses privades que presten serveis universals o d’interès general.

Tornar