Notícies

El Síndic subratlla que la degradació del territori perjudica tota la ciutadania

03/12/2018

foto

Compareixença en comissió per debatre l’informe  L'augment dels conflictes en matèria ambiental i urbanística a Catalunya

Destaca la tasca de les organitzacions civils que han sorgit arreu de Catalunya en defensa del territori

Casos com el POUM de Pals, el projecte del port de Tossa de Mar  i altres a la Costa Brava o al Pirineu han estat objecte de queixes més enllà de les persones afectades

La contaminació per purins és un clar exemple de conflicte generat i agreujat per la desregulació administrativa del sector

La majoria d'aquests conflictes territorials i ambientals es resoldrien si s'afrontessin des del concepte d'equitat procedimental i geogràfica

El síndic de greuges, Rafael Ribó, que ha comparegut aquest dilluns 3 de desembre davant la Comissió del Síndic per debatre l’informe L'augment dels conflictes en matèria ambiental i urbanística a Catalunya, ha denunciat un cop més la proliferació de construccions innecessàries en espais naturals protegits. Rafael Ribó ha destacat que no només cal accelerar l’aprovació de la llei del territori, en què ja s’està treballant, sinó que és necessari un canvi dràstic de mentalitat que capgiri el paradigma a l’hora de sol·licitar i d’autoritzar les concessions de planejaments urbanístics. Així, la prioritat ha de ser la defensa dels espais naturals, i qualsevol intent d’intervenció s’ha de poder justificar amb escreix i sempre s’ha d’acompanyar amb els estudis mediambientals pertinents que evidenciïn el mínim impacte possible.

Pel que fa a la participació ciutadana, el síndic ha afirmat que l’Administració ha de tenir-la en compte i  potenciar-ne la implicació, sobretot la de les persones afectades, i millorar els canals d’informació i d’opinió previstos.  El síndic ha destacat la tasca de les organitzacions civils que han sorgit arreu de Catalunya per impedir que es puguin tirar endavant amb total impunitat inversions urbanístiques emparades exclusivament pel factor econòmic. Un exemple n’és la Plataforma SOS Costa Brava, que agrupa entitats i associacions de defensa del territori i del litoral gironí.

En l’informe s’expliquen els casos del POUM de Pals, el projecte del port de Tossa de Mar, el xalet de Cala Golfet (Palafrugell), l'aeròdrom del Bages i l'aeròdrom de la Cerdanya, que han estat objecte de queixes ciutadanes, i no únicament de persones afectades directes per l'execució de projectes, sinó també com a mostra de la preocupació que pot suposar la degradació del territori, que cal protegir com un valor en benefici de tota la ciutadania.

En la compareixença ha fet referència als quatre grans blocs que es desglossen en l’informe. Sobre el primer, que recull els conflictes generats per instruments de planificació urbanística i territorial, ha posat l’accent en el seguiment que s’ha fet amb relació a la pavimentació d'una carretera al Parc Natural del Montseny, tema sobre el qual el Síndic va rebre 385 queixes. El Síndic va considerar que la intervenció en aquest camí hauria de ser d'arranjaments puntuals perquè continuï fent la funció que ha fet fins ara. Finalment, fruit de diverses gestions amb l'òrgan gestor del parc (Diputació de Barcelona), s'ha acordat la realització d'una mínima intervenció.

Pel que fa als conflictes generats pels dèficits en la planificació i la gestió de l'entorn natural, el segon bloc, en són exemples il·lustratius les retallades que s'han produït en la gestió dels espais naturals. La pèrdua de sòl agrícola al Parc Agrari del Llobregat n'és un cas clar. Un altre exemple seria la manca d'impuls per part de l'Administració perquè la creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades sigui una realitat.

La manca de control efectiu de la contaminació configura el tercer bloc de l’informe i fa referència a casos com ara la contaminació de les aigües per purins, que ja va ser a bastament treballada en l'informe La contaminació provocada per purins a Catalunya, presentat l'any 2016. Aquest és un clar exemple de conflicte generat i agreujat en part per la desregulació administrativa del sector, i també per la manca d'aplicació de mesures urgents i de xoc per fer front a l'amenaça ambiental.

Tot i que no està inclòs en l’informe, un altre assumpte relacionat amb el control de la contaminació, és la intervenció efectuada arran de l'existència d'abocaments il·legals i incontrolats de pneumàtics en dinou municipis de la demarcació de Barcelona. Actualment, a més, el Síndic està investigant les queixes rebudes per les sol·licituds d'investigació minera de tungstè al Parc Natural de l'Alt Pirineu.

L'anunci de nous parcs eòlics a la Terra Alta i Baix Camp i la línia de molt alta tensió són casos clars de projectes que han generat conflicte i protestes dels ciutadans afectats. Aquests serien dos exemples del quart i últim bloc del qual ha parlat el síndic, amb referència als conflictes generats per la planificació energètica.

A parer del síndic, la majoria d'aquests conflictes territorials i ambientals es resoldrien si s'afrontessin des del concepte d'equitat en un sentit ampli. D’una banda, amb l'equitat procedimental, és a dir, amb una millora de la transparència, l'accés a la informació, la intervenció en la presa de decisions i el consens territorial, molts dels focus de conflictivitat es resoldrien. I, de l'altra, incorporant el concepte d’equitat geogràfica, que permetria resoldre els desequilibris territorials existents avui dia a Catalunya.

Tornar