Notícies

El Síndic obre una actuació d’ofici arran de l’ingrés d’un nadó per presumptes maltractaments

12/01/2019

El Síndic ha obert una actuació d'ofici després de tenir coneixement de l'ingrés a l'UCI pediàtrica de l'Hospital de la Vall d'Hebron d'un nadó per possibles maltractaments per part del seu progenitor

El Síndic s’adreçarà a l’Administració municipal, a la DGAIA i al Departament de Salut per conèixer la intervenció de les diferents administracions implicades en la prevenció d’aquest possible cas de maltractament infantil i valorar el funcionament dels protocols de coordinació existents. Cal determinar en qualsevol cas si pot haver-hi signes previs no detectats adequadament per part de les instàncies referides.    

La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l'infant estableix l'obligació dels estats de protegir l'infant contra totes les formes de violència física o mental mentre està sota la guarda dels seus pares, tutors legals o de qualsevol altra persona que el tingui a càrrec. A Catalunya, la Llei 14/2010, sobre els drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, estableix l'obligació dels poders públics de prendre totes les mesures necessàries per protegir els infants i els adolescents de qualsevol forma de maltractament.

El Síndic recorda que el març del 2016, en ocasió de la mort d’un nadó, va demanar mesures específiques per a la protecció dels nadons (o infants petits) en situació de risc, a fi de garantir-ne un seguiment i una atenció més intensius, atesa la seva enorme vulnerabilitat per raó de l'edat, i atès que es troben en una etapa en què no hi ha altres serveis que en garanteixin el seguiment indirecte.

Entre d'altres, va reclamar més recursos de suport familiar d'acompanyament a la parentalitat, millora de la coordinació dels serveis, millora de la formació especialitzada sobre les situacions de maltractament i de desprotecció infantil als equips i professionals dels serveis d’atenció social primària i altres programes de suport familiar, i també als professionals d'altres àmbits (serveis d’atenció bàsica de salut, centres escolars, serveis de lleure educatiu, etc.) per assegurar la capacitat de detecció del maltractament i les accions per protegir els infants que el pateixen.

Igualment, va demanar que es garanteixi el finançament i es reforci la provisió de serveis i programes preventius de criança positiva i de suport a les famílies, com ara el programa extern d'acompanyament a la maternitat, en les diferents etapes i moments clau del cicle vital i en determinades circumstàncies específiques (conflictes familiars, etc.), especialment quan els progenitors poden patir més dificultats en l’exercici de les seves funcions parentals.  

Finalment, el Síndic va instar a garantir la coordinació entre els serveis socials bàsics i els serveis de salut (serveis pediàtrics, centres hospitalaris, etc.) perquè els professionals sanitaris disposin de la informació relativa a la situació de risc dels infants que atenen i que el triatge incorpori una variable compatible amb la detecció del maltractament quan els infants assisteixen a serveis d'atenció primària i d'urgència.

Tornar