Notícies

El Síndic reclama mesures específiques per a la protecció dels nadons arran del cas del nadó ingressat a la Vall d’Hebron

18/01/2019

sindic

Ha demanat un circuit d’intervenció més específic per al seguiment i l’atenció més intensiva dels nadons

Després de la reunió mantinguda avui, emetrà la resolució sobre el cas del nadó presumptament maltractat


El Síndic ha demanat a totes les parts implicades en el recent cas del nadó presumptament maltractat que adoptin mesures per garantir específicament la protecció dels nadons de qualsevol forma de maltractament. Rafael Ribó ha demanat aquest compromís per part de les administracions en la reunió mantinguda aquest divendres, 18 de gener, amb representants de la DGAIA, l’EAIA del Maresme, el Departament de Salut i l’Ajuntament de Pineda de Mar. La trobada s’ha centrat a analitzar les diferents intervencions de les administracions competents en la protecció dels infants i la seva actuació amb relació als protocols existents. També s’ha abordat la necessitat de millorar aquests protocols i circuits. El Síndic emetrà una resolució en breu.

El Síndic es va adreçar al Servei Català de la Salut, a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i a l'Ajuntament de Pineda de Mar perquè l’informessin de les actuacions de les diferents administracions competents en la prevenció i la protecció davant el maltractament infantil per valorar el funcionament dels protocols de coordinació existents.

El Síndic ha rebut la informació d’aquestes administracions, si bé resta pendent complementar-la a partir de les investigacions internes desenvolupades pel Departament de Salut.

En la reunió mantinguda avui, dia 18 de gener, amb representants la DGAIA, l’EAIA del Maresme, el Departament de Salut i l’Ajuntament de Pineda de Mar, s’han analitzat les diferents intervencions de les administracions competents en la protecció dels infants i la seva actuació amb relació als protocols existents, i també la necessitat de millorar aquests protocols i circuits.

El Síndic ha insistit en l’obligació de protegir l'infant contra totes les formes de violència física o mental mentre està sota la guarda dels seus pares, tutors legals o de qualsevol altra persona que el tingui a càrrec, establerta per la CDI. La Llei 14/2010, sobre els drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, també estableix l'obligació dels poders públics de prendre totes les mesures necessàries per protegir els infants i els adolescents de qualsevol forma de maltractament.

El Síndic ha posat de manifest la necessitat que s’adoptin mesures específiques per a la protecció dels nadons (o infants petits) en situació de risc, a fi de garantir-ne un seguiment i una atenció més intensius, atesa la seva enorme vulnerabilitat per raó de l'edat, i atès que es troben en una etapa en què no hi ha altres serveis que en garanteixin el seguiment indirecte. El Síndic ha recordat que, arran d’un cas anterior que va suposar la mort d’un nadó i en què es van detectar insuficiències en la intervenció, va demanar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb col·laboració dels altres departaments i dels ens locals, que elaborés un protocol d’estudi, d’intervenció i de seguiment dels nadons (o infants petits) en situació de risc, a fi de garantir-ne un seguiment i una atenció més intensius, i també protocols de coordinació entre els serveis socials bàsics i els serveis de salut (serveis pediàtrics, centres hospitalaris, etc.), per garantir que els professionals sanitaris disposen de la informació relativa a la situació de risc dels infants que atenen.

Així mateix, cal disposar de més recursos de suport familiar d'acompanyament a la parentalitat i millorar la formació especialitzada sobre les situacions de maltractament i de desprotecció infantil als equips i professionals dels serveis d’atenció social primària i altres programes de suport familiar, i també als professionals d'altres àmbits (serveis d’atenció bàsica de salut, centres escolars, serveis de lleure educatiu, etc.), per assegurar la capacitat de detecció del maltractament i les accions per protegir els infants que el pateixen.

Igualment, demana que es garanteixi el finançament i es reforci la provisió de serveis i programes preventius de criança positiva i de suport a les famílies, en les diferents etapes i moments clau del cicle vital i en determinades circumstàncies específiques (conflictes familiars, etc.), especialment quan els progenitors poden patir més dificultats en l’exercici de les seves funcions parentals.

El Síndic està acabant de recopilar tota la informació del cas per emetre una resolució en els propers dies.

Tornar