Notícies

El Síndic aprova un pla d’igualtat de gènere per a la institució

24/01/2019

vv

L’objectiu és enfortir la cultura de la igualtat en el si de la institució i esdevenir un model de referència per a altres actors públics i privats i per a la ciutadania

El Pla s’ha dissenyat a partir de quatre eixos i preveu 51 accions que seran desplegades en els pròxims quatre anys

De cara enfora un dels objectius és donar visibilitat i atenció a les dones que pateixen violència de gènere

El Síndic de Greuges de Catalunya ha aprovat aquest dijous, 24 de gener de 2019, el primer Pla d’igualtat de gènere de la institució. El Pla ha estat elaborat per al període 2019-2022 a partir de quatre grans eixos d'actuació. El primer eix s’orienta a enfortir la cultura de la igualtat en el si de la institució i esdevenir un model de referència per a altres actors públics i privats i per a la ciutadania. 

El segon eix se centra en la transversalització de la perspectiva de gènere i la perspectiva LGBTI en el conjunt d’actuacions del Síndic, incloent-hi la política comunicativa. El tercer eix pretén donar visibilitat i atenció a les dones que pateixen violència masclista. Finalment, el quart eix se centra en el Síndic de Greuges com a espai laboral. El Pla inclou 51 accions, que seran desplegades progressivament al llarg de quatre anys.

Exemples d’aquestes accions són elaborar materials de comunicació amb perspectiva de gènere, implementar l’ús de llenguatge inclusiu i promoure la paritat. També preveu l’elaboració d’informes de balanç de cinc anys de vigència de les lleis 17/2015 i 11/2014 i sobre el compliment de les funcions atribuïdes al Síndic en aquestes normatives. 

Una de les accions més destacades que inclou el pla és enfortir l’outreach del Síndic envers el teixit associatiu en tot el territori, a partir d’impulsar reunions amb entitats i associacions vinculades amb els drets de les dones i del col·lectiu LGTBIQ.

Pel que fa a la violència masclista, el Pla recull l’elaboració d’informes monogràfics, l’inici d’actuacions d’ofici i la realització de visites periòdiques d’inspecció als recursos d’acollida, atenció, recuperació i reparació per a les dones en aquesta situació.

En aquest sentit, el Síndic s’ha marcat com un objectiu prioritari per als pròxims quatre anys donar visibilitat i atenció a les dones que pateixen violència masclista i sensibilitzar d’aquest repte el conjunt de la societat. Per fer-ho, ha previst enfortir les relacions amb les entitats i les associacions que treballen en defensa d’aquest col·lectiu, i incrementar les actuacions i informes sobre el tema impulsats per la institució.

En el marc de les seves competències específiques de vetllar pel compliment de les lleis d’igualtat, també intensificarà la supervisió de les actuacions públiques en matèria de prevenció i assistència a les víctimes.

Quant a l’organització interna del Síndic, està previst que es perfilin les activitats laborals de manera que permetin millorar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar de la plantilla del Síndic.

El Pla d’igualtat s’ha elaborat a partir de diverses fases. En una primera fase, s’ha fet un estudi diagnòstic, dut a terme per personal extern de la institució, del grau d’inclusió de la perspectiva de gènere i de la perspectiva LGBTI en el conjunt de l’actuació del Síndic de Greuges, tant en el vessant intern com extern. En la segona fase, s’ha redactat el pla d’accions, en consulta amb el personal de la institució, i finalment el Pla ha estat aprovat pel Consell de Direcció de la institució.

Les expertes en gènere que han acompanyat la institució en la realització de la diagnosi i la redacció del pla d’accions són Maria de la Fuente Vázquez, presidenta de l’Associació iQ; Mireia Duran Brugada, consultora de l’Associació iQ; Marisa Fernández Gálvez, advocada i responsable de la Comissió d’Igualtat de l’associació Dones Juristes, i Tània Verge Mestre, professora agregada de la Universitat Pompeu Fabra i directora de la Unitat d’Igualtat en aquesta mateixa universitat.

En la tercera i última fase, en la qual estem actualment, el Pla s’ha lliurat al Parlament de Catalunya per a la seva consideració en la comissió parlamentària competent. Així mateix, s’ha fet arribar a l’Institut Català de les Dones i a la Secretaria d’Igualtat del Departament de Treball, Benestar i Família, amb qui el Síndic té convenis de col·laboració específics per al foment dels drets de les dones i del col·lectiu LGBTI. Finalment, el Pla es donarà a conèixer a la societat en general i a les associacions de defensa dels drets de les dones i del col·lectiu LGBTI en particular.

Tornar